Det er en kjent sak at mange journalister har problemer med å skille mellom millioner og billioner. Dette skyldes mye forskjellen på europeiske (og internasjonale) og amerikanske tall. I USA er en «billion» det samme som en norsk milliard (1000 millioner), mens en norsk billion (1000 milliarder) er det samme som en amerikansk «trillion». Feil som skjer ved oversettelser er derfor forståelige. De avdekker imidlertid også en mangel på kritisk sans, og det kan stilles spørsmål ved om det øvrige innholdet i en teknisk eller økonomisk artikkel er til å stole på.

I en artikkel om elektrifisering av nye installasjoner på Utsirahøyden i Aftenbladet den 20.januar, står det at kraftbehovet for full elektrifisering vil være 200 mW. Denne effekten tilsvarer mindre enn 1 prosent av effekten i en moderne lavenergi-lyspære. Det skulle selvsagt stått 200 MW, som er 1 milliard ganger mer. I det internasjonale målesystemet (SI) står nemlig «m» for en 1000-del (milli), mens «M» står for en million.

Amerikanerne kan beskyldes for flere uklare benevnelser. Det skyldes mye at de var først ute, men også at de ikke har klart, som nesten de eneste, å følge med i moderniseringen av internasjonale måleenheter. Merkelig nok vet langt flere europerere hvor lang en fot er, enn det er amerikanere som vet hvor lang en meter er. 

I oljeindustrien brukes det noen enheter som svært mange utenom (og fortsatt mange innenfor) har problemer med. Oljeproduksjon måles fortsatt svært ofte i «mmbbls». Det betyr millioner fat (for eksempel pr.dag eller pr. år). Her betyr «m» tusen, og «mm» «tusen tusen, altså en million. Den andre «b» står for «barrel» (fat), men  s-en kun indikererer flertall. Den første «b» er det imidlertid svært få som vet betydningen av. Den står (sannsynligvis) for «blue» (blå), og skyldes at da oljeindustrien startet opp i Pennsylvania for rundt 150 år siden, måtte de etablere en måleenhet. Blant mange forskjellige fat-størrelser på den tiden, valgte de altså de blå (1 oljefat er ca. 159 liter).

At det fortsatt er utstrakt bruk av «mmbbls» som enhet i oljeindustrien, skyldes nok til en stor grad konservative holdninger. Men det norske oljedirektoratet (OD) har i lang tid brukt moderne SI-enheter, og måler konsekvent oljeproduksjonen i Sm3 (standard kubikkmeter). Tilsvarende måles gassproduksjonen, men da under forutsetning av at gasstrykket tilsvarer en atmosfære. Alternativt brukes det for gass også tilleggsbenevningen «oe» (oljeekvivalenter), som er gassmengden omregnet til en tilsvarende (energi-)mengde olje. 1000 Sm3 gass tilsvarer omtrent 1 Sm3 oe. Her bruker også amerikanerne (og mange andre) en helt annen betegnelse, nemlig «tcf», som står for «trillion cubic feet». «Trillion» er her 1000 milliarder, og ikke norske trillioner, som er 1 million ganger mer. Dessuten er det 35,1 kubikkfot i 1 kubikkmeter.

Det skal ikke være enkelt!

Ivar Sætre

Sivilingeniør, Stavanger

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar