,

La besøk på museum bli gratis

Innlegg i Stavanger Aftenblad 22.1.2014 om adgang til norske museer

Kort tid etter nyttår kom statistikkene for siste års besøk på våre kulturinstitusjoner. Den 11.januar viste Aftenbladet besøkstall for Jærmuseet og MUST (de fleste museum i Stavanger). I det følgende er kun MUST omtalt. De hadde totalt 174.108 besøkende i 2013, men til tross for besøksnedgang fra året før, var MUST-direktøren fornøyd. Samtlige 13 museum som inngår i MUST, hadde altså totalt 477 besøkende hver dag. Stavanger kunstmuseum hadde flest, med i gjennomsnitt litt over 100 besøkende daglig. 

Det er helst litt beskjedent å være fornøyd med dette. Om sin samfunnsrolle sier MUST på nettsidene at «museene skal ha en aktiv samfunnsrolle … utvikle og formidle kunnskap om menneskets forståelse og samhandling med omgivelsene». For å gjøre dette får de ca. 16 millioner kroner fra Stavanger kommune, og noen millioner til fra stat og fylke. Det betyr at hvert besøk er støttet av det offentlige med rundt 100 kroner. Ikke noe galt med det! 

Inngangsbiletten koster for voksen/barn/honnør 70/40/40 kroner, men siden for eksempel skoleklasser går inn gratis, og andre har spesialrabatter, er gjennomsnittlig inntekt på billettene antakelig langt under 50 kroner. Inngangspengene bidrar derfor kun med anslagsvis 5-7 millioner kroner til driften, men binder ved det noen som må kreve inn disse pengene på alle de 13 muséene. 

I flere andre land er besøk på museum gratis. Det burde det også være i Norge. Kun på den måten vil et museums samfunnsrolle kunne oppfylles. Selv da vil nok en stor del av befolkningen fortsatt ikke ha vært på et museum i løpet av et år, men en vesentlig grunn til ikke å gå vil være fjernet. I tillegg til dette vil mange turister forlate Stavanger langt mer fornøyd enn tidligere. Spesielt gjelder dette dersom det uverdige kravet om inngangspenger for å besøke domkirken blir tatt bort.

Ivar Sætre

Stavanger