,

Kollektivtrafikk og bomringer

Om innføring av mer bompenger på Nord-Jæren

Harald Birkevold etterspør den 21.august en idédugnad for å få en mer rettferdig finansiering av vei.  

Undertegnede har flere ganger foreslått å bruke Oljefondet til dette (https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/4dAK89/Bompenger-er-unodvendig-selvplaging—), og dermed bli kvitt bompenger en gang for alle, men det forslaget er det tilsynelatende ingen ansvarlige politikere (eller andre) som vil diskutere.

Selv om bomstasjonene forsvinner, må det imidlertid uansett gjøres noe for å redusere biltrafikken inne i byene. Vesentlig høyere parkeringsavgifter, for alle inkludert elbiler, er et åpenbart alternativ. 

Det klart viktigste tiltaket er imidlertid å få flere til å reise kollektivt. Den enkleste måten å få til dette på, er selvsagt å gjøre slike reiser gratis. Det kan finansieres, alle fall delvis, ved å fjerne avgiftslettelsene for elbiler. Men det kan gjøres mer.

For 7-8 år siden foreslo undertegnede, i debatten om bybane, en løsning med Tog+Buss, med dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger som hovedtransportmiddel. Toget har fortsatt en masse ubrukt kapasitet, og den kan lett utvides med flere togsett om nødvendig. Transport til og fra stoppestedene gjøres med høyfrekvente matebusser. En stor del av befolkningen på Nord-Jæren bor i nærheten av dobbeltsporet, og videre sørover langs Jærbanen, og kan enkelt benytte denne løsningen. Den ville vært langt billigere enn Bussveien. At det ville redusert biltrafikken i byene, er det liten tvil om, men det var ikke politikernes ønske. De som bor langt fra jernbanetraseen, måtte selvsagt få andre tilbud. 

Et annet eksempel på hvor dårlig planleggingen av kollektivtrafikken er, er de nye rutene (fra 1.januar) for buss nr. 2 og 3. Nr. 2 går fra Sandnes gjennom Stavanger til Tjora mellom Tananger og flyplassen. Nr. 3 går fra Viste gjennom Stavanger til Forus Nord. Hadde de to rutene begge hatt sitt endepunkt på flyplassen, ca. 5 minutters ekstra kjøretur, kunne en stor del av befolkningen i både Stavanger og Sandnes hatt en enkel, og ikke minst rimelig, reisemåte til og fra flyplassen. Hvorfor dette ikke er implementert, er en gåte (det er foreslått for både Kolumbus og Fylket). Et slikt tiltak ville også uten tvil redusert biltrafikken på Nord-Jæren, men også redusert Avinors inntekter på parkering ved flyplassen.

Man skulle ikke tro at Stavanger regner seg som en smart by. Som det heter på nettsiden for Stavanger kommune: «A smart city is based on the citizens’ needs, and applies new technology to make the city a better place to live, reside and work». At nettsiden ikke fins på norsk, er heller ikke så smart.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar