Karbondioksid – Livets gass

Publisert i Stavanger Aftenblad 3.11.2016

Det går knapt en dag uten noe negativt om karbondioksid (CO2) i avisene. Gassen nevnes oftest som årsak til global oppvarming, og omtales som et problem, endatil en forurensning. Det er for mye CO2 i atmosfæren, og gjør at jordkloden blir varmere.

Ifølge siste nummer av tidsskriftet Klima er nå innholdet av CO2 i atmosfæren for første gang i menneskehetens historie over 400 ppm (0,04%). Det er en påstand flere betviler. Den tyske kjemikeren H-G Beck presenterte i 2008 nøyaktige (+/-3%) kjemiske målinger av CO2 fra tidlig på 1800-tallet. Disse viser litt under 400 ppm rundt 1860 og 1940, og  over 430 ppm i 1820.

De siste 18-20 år har den globale temperaturen stått nærmest stille, på tross av at det i denne perioden er sluppet ut over 30% av all menneskeskapt CO2. Klimamodellene som FNs klimapanel baserer seg på, viser alle at det skulle vært en jevn temperaturstigning. Dette tilsier at modellene ikke er til å stole på.

CO2 er en forutsetning for alt liv på jorda. Sammen med sollys og vann er gassen grunnlaget for fotosyntesen som alt planteliv er avhengig av. Et biprodukt er oksygen (O2), som alt dyreliv på jorda er avhengige av. CO2 er livets gass.

Det er kjent at planter vokser raskere ved høyere CO2-innhold. Derfor pumpes det inn CO2 i drivhus på Jæren, til innholdet blir 1000-2000 ppm. Kanskje enda viktigere, globalt, er det at de da trenger mindre vann. Planteporene trekker seg sammen, og vanntapet blir mindre. Dette kan være grunnen til at jordoverflata blir grønnere, i sterk kontrast til oppfatningen de fleste har fra media. Jorda har i de siste 50 år blitt grønnere, så mye at det er lagt til et grønt areal tilsvarende Russland! Jordbruksavlingerne var på et rekordnivå i 2015. Tross en befolkningsvekst fra under 5 til over 7 milliarder fra 1970 har vært mulig å mette stadig flere. Nettstedet gapminder.com til den svenske professoren Hans Rosling viser at befolkningen i så godt som alle land får det bedre.

På nettstedet CO2Science.org rapporteres en rekke forsøk med plantevekst i atmosfærer med forhøyet innhold av CO2. Resultatene er entydige: mer CO2 gir bedre vekst. Kanskje økt CO2-innhold i atmosfæren som vil føre til det egentlige grønne skiftet, ikke den storstilte satsingen på en subsidiert omstilling av samfunnet som nå foregår. 

At innholdet av CO2 i atmosfæren har vært høyere enn idag, er det ingen tvil om. I kambrium, for vel 600 millioner år siden, da alle dagens hovedarter av liv oppsto, var det nesten 10.000 ppm. Innholdet har senere hatt en fallende trend. I siste istid var det rundt 180 ppm (Antarktis). Rundt 150 ppm vil de fleste planter dø, og med dem dyrelivet på jorda. Et høyere CO2-innhold enn dagens er derfor antakelig av det gode, og ikke skadelig som altfor mange mener.

Partikler og påviselig skadelige avgasser fra brenning av fossile brensler må selvsagt unngås, spesielt inne i de store byene. Det er et problem som kan løses på mange måter – til relativt lave kostnader.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar