Flybuss-suksess?

Publisert i Stavanger Aftenblad 15.10.2016

Aftenbladet skrev den 3.oktober om det som ble kalt en flybuss-suksess i Sandnes. To måneder etter at et tilbud om flybuss fra Sandnes direkte til Sola flyplass var startet opp, med en 16-seters buss, ble det transportert 700 passasjerer pr uke. Med 334 avganger til og fra flyplassen i uken, tilsvarer det litt over 2 passasjerer for hver bussavgang. Det er ingen suksess. Målet er å doble trafikken, men det kan heller ikke kalles for noen suksess.

Et tilsvarende prosjekt ble startet mellom Bryne og flyplassen i 2012. Etter 4 års drift reiser det rundt 700 passasjerer pr. uke mellom Bryne og flyplassen. Det er heller ikke noen suksess.

Direkte busser mellom kollektivknutepunkt og flyplassen kan være et tidsbesparende tiltak, men det vil alltid være et stort antall passasjerer som må bytte transportmiddel for å kunne reise kollektivt til og fra flyplassen. Det er derfor underlig at det ikke er forsøkt å lage, og reklamere for, et opplegg som benytter det offentlige transportnettet fullt ut. I dag er dette mulig ved å ta rute nr. 3 fra Stavanger til Forus og derfra videre med rute nr.42 til flyplassen. Fra Sandnes går rute nr. 42 helt frem til flyplassen. Ettersom rute nr. 42 går hvert kvarter i store deler av dagen, og rute nr.3 enda oftere, kan en enkeltreise gjennomføres på rundt en time. Prisen for dette er meget overkommelig: kr.32 for en enkeltreise (halvparten for studenter og pensjonister). 

Undertegnede reiste nylig begge veier fra Vaulen på 60-65 minutt, inkludert 15 minutters gange til bussholdeplassen, og venting. En tilsvarende reise med bil, med en ukes parkering, ville kostet rundt 600 kroner, og med drosje langt mer. Den ekstra reisetiden det tar med buss, er derfor godt betalt, over 500 kr/time for en enkeltperson og rundt 250 kr/time for to.

Reisetiden ovenfor inkluderer en helt unødvendig rundreise i Sola kommune. Dersom bussen hadde kjørt rett til flyplassen via Sola-splitten fra Forus Vest, i stedet for å snirkle seg frem til Solakrossen, hadde denne delen av bussturen gått 10 minutt raskere.

Undertegnede har tidligere flere ganger foreslått å satse på buss+tog. Dersom det settes inn matebusser til og fra jernbanestasjonene på Jærbanen, med samme frekvens som toget, ville reisetidene ovenfor reduseres til rundt det halve, og konkurrere direkte med bruk av egen bil. Samtidig ville et langt større antall personer på Nord-Jæren kunnet reise kollektivt på en rask måte, og redusere sine reisekostnader vesentlig.

En full samordning mellom Jærbanen busstilbudet til Kolumbus burde være en del av en slik ordning.

Ivar Sætre

Sivilingeniør, Stavanger

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar