Korrekte tall om energibruk

Publisert i Stavanger Aftenblad 12.9.2016

Hilde Øvrebekk Lewis forsøker i Aftenbladet den 7.9 å svare på mine spørsmål om bruk av fornybar energi i en del land, som svar på mitt innlegg om dette i Aftenbladet den 6.9.

Når Lewis den 2.9 skriver at “.. flere land drives helt eller nesten helt av fornybar energi”, bør det være klart at det dreier seg om all energibruk i de respektive land. Ikke kun bruk av elektrisitet, som Lewis forsøker å vri det til den 7.9.

I mitt innlegg glemte jeg å ta med at Island er nesten utelukkende drevet av fornybar kraft, og det samme gjelder (i hovedsak) Costa Rica. Sammen med Norge er disse antakelig de eneste land  som dekker over 50% av sin energibruk fra fornybare kilder. Felles for alle tre er imidlertid at disse kildene er naturlige ressurser som vannkraft og geotermisk energi (Island og i Costa Rica). Kraften er i all hovedsak bygget ut uten tanke på eventuell global oppvarming.

For de øvrige land som Lewis refererer til, er andelen fornybar kraft (inkludert vannkraft) i 2015: Tyskland 14%, Portugal 23%, Danmark 25%, Sverige 52%, Østerrike 31%, Brasil 33%, New Zealand 38%. Med unntak av Tyskland, Portugal og Danmark er imidlertid langt over halvparten av fornybar energi dekket av vannkraft. Samtlige tall er basert på BP Statistical Review of World Energy – June 2016.

Det er interessant å merke seg at av den totale økningen i verdens energibruk i 2015 (1%) var 45% fornybar, mens 49% kom fra fossiler og 6% atomkraft.

Ifølge avisoppslag var investeringene i fornybar energi i 2015 rundt 10 ganger høyere enn i fossiler. De fleste ser nok umiddelbart at økonomien i fornybar energi er tvilsom. Siden fornybar energi utvilsomt har mange fordeler, spesielt reduksjon av partikkelutslipp, er det å håpe at de senere års kostnadsreduksjoner fortsetter. Om det har noen som helst betydning for verdens klima, er en helt annen historie.

For den videre diskusjon er det uansett viktig at det opereres med korrekte, og sammenlignbare, tall.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar