Om infrastruktur for samferdsel. Innlegg i Stavanger Aftenblad 14.februar 2014-

Aftenbladet bragte den 11.februar en oversikt over Vegvesenets planer i 2014. Forhåpentlig var oversikten relativt komplett. Det er nyttig for alle å vite hvor det kan forventes vanskelige trafikkforhold.

Oversikten var imidlertid ikke helt korrekt. Det ble hevdet at det skulle startes opp bygging av nye kollektivfelt (bussvei) mellom Zetlitzvegen og Breidablikkveien på Mariero. Siden denne strekningen allerede er ferdig, var det kanskje fortsettelsen avisen mente. Forhåpentlig skal det bygges tilsvarende kollektivfelt mellom Breidablikkveien og rundkjøringen på Jåttå. Enda viktigere er kollektivfelt gjennom Gausel sentrum og videre til Forusbeen. Hvorfor Forussletta anses mer presserende, må bero på gal prioritering.

Opplysning om pågående og planlagts byggeprosjekter på veiene er viktig, og burde være langt bedre enn den tilsynelatende er. Her er et forslag til Vegvesenet: Lag en egen nettside som viser i detalj hva som pågår, besluttede prosjekter, og hvilke planer som ligger i kortene de neste åra. Ikke minst bør det foreligge gode kart, slik at planer kan kommenteres før de blir besluttet. På den måten er det en mulighet for at elendige planer, som det har vært flere skriverier om i det siste, kan unngås.

Ivar Sætre

Stavanger

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar