,

Uklart fra Lyse om opprinnelsesgarantier

Om opprinnelsesgarantier for elektrisk kraft. Publisert i Stavanger Aftenblad 10.mai 2017

20. og 21.4 stilte vi 5 konkrete spørsmål til Lyse om opprinnelsesgarantier. Takk til direktør Ørke i Lyse for svar 28.april, men det er lite klargjørende. Ørke innrømmer at EU-ordningen ikke er godt tilpasset tilpasset norske forhold. Den passer ikke i det hele tatt.

Ørke skriver at spørsmålene kunne vært stilt til Statkraft, OED eller NVE. Vi rettet dem til distriktets største strømleverandør, som praktiserer ordningen. Av fem spørsmål svarte Lyse på ett: At opprinnelsesgarantiene koster ca. 0,2 øre/kWh, og går til utbygging av egne kraftverk. Ørkes indikerer at det ikke går utover privatkundene, men skriver at «opprinnelsesgarantien er inkludert i den strømprisen kunden betaler”. Prisen er ikke viktig, men prinsippet. De fire første spørsmålene gjentas derfor:

1Hvordan kan opprinnelsesgarantier garanatere at 80% av norsk kraftproduksjon går til utenlandske forbrukere som fornybar kraft?

2På hvilken måte leveres denne kraften?

3Hvor mye fornybar kraft produsert i Norge blir fysisk levert til norske kunder uten opprinnelsesgaranti?

4Får en norsk forbruker mer fornybar kraft ved å kjøpe opprinnelsesgarantier?

Opprinnelsesgarantier er egentlig en politisk ordning, uten reell betydning. Den er lik teorien om global oppvarming grunnet CO2, en livsnødvendig gass som gjør Jorda grønnere og bedre. Tiltak som forsøkes satt i verk, har alt kostet 10-talls milliarder, basert på politiske føringer, ikke fysiske.

Ivar Sætre, sivilingeniør, Stavanger

Martin Hovland, geofysiker, Sola

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar