,

Opprinnelsesgarantier (Fem spørsmål til Lyse!)

Publisert i Stavanger Aftenblad 20.april 2017

Åpent spørsmål til Lyse

Det siste året NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) opplyser om opprinnelsesgarantier på sin nettside, er for 2014. Det året ble det i Norge utstedt garantier tilsvarende 132,2 TWh (milliarder kilowatt-timer). Av dette ble18,9 TWh innløst i Norge, og altså 113,3 TWh utenlands.

Opprinnelsesgarantier er, ifølge NVE, en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Kraftleverandørene kan da garantere overfor kunden at den kraften kunden betaler for, er fornybar, og at det produseres like mye fornybar kraft som den kraftmengden kunden bruker.

I 2014 var Norges totale kraftproduksjon 141,6 TWh, i all hovedsak vannkraft. Av denne kraften ble altså 113,3 TWh, eller 80% «solgt» til utlandet som fornybar (grønn). Norske kunder satt med andre ord igjen med kun 20% av den fornybare norske kraftproduksjonen. På papiret var strømmen norske forbrukere mottok, i all hovedsak produsert i kull- eller atomkraftverk.

Som den største strømleverandøren i distriktet, antas det at elektrisk kraft fra Lyse disponeres på samme måte. Lyse bes derfor besvare følgende spørsmål:

  1. Hvordan kan opprinnelsesgarantier garantere at 80% av norsk kraftproduksjon går til utenlandske forbrukere som fornybar kraft?
  2. På hvilken måte leveres denne kraften?
  3. Hvor mye fornybar kraft produsert i Norge blir fysisk levert til norske kunder uten opprinnelsesgaranti?
  4. Får en norsk forbruker mer fornybar kraft ved å kjøpe en opprinnelsesgaranti?
  5. Hvor mye koster en opprinnelsesgaranti, og hva brukes disse inntektene til?

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar