Tvilsomt om temperaturen stiger 

Publisert i Stavanger Aftenblad 21.5.2016

Per Thorvik stiller i Aftenbladet 14.mai spørsmål ved om den globale temperaturen har økt de siste 18 år, og viser til to hovedretninger for temperaturmålinger: indirekte fra satellitt eller direkte med termometer på bakken. Han stoler mest på bakkemålingene. 

Professor Ole Humlum ved Universitetet i Oslo har Norges beste og mest komplette nettsted for klimadata (climate4you.com), med månedlig oppdaterte data. Han opererer med 3 klasser (Klasse 1 best): 

Klasse 1: Satellitt (Universitetet i Alabama) Klasse 2: Overflate – HadCRUT, UK Klasse 3: Overflate – NCDC og GISS, USA 

Satellittmålingene viser ingen økning i gjennomsnittlige global temperatur de siste 18 år. Det har vært en temperaturøkning på slutten av 2015, som skyldes et maksimum for værfenomenet El Niño i Stillehavet, som i 1998. Temperaturen er nå avtagende, grunnet det motsatte værfenomenet, La Niña. Thorvik nevnte at UAH rapporterte de hittil høyeste globale temperaturene i februar, men ikke en betydelig nedgang i mars og april. Det ventes en ytterligere nedgang i 2016, når La Niña blir kraftigere. 

Landbaserte målinger viser en liten temperaturøkning de siste 18 år. Spesielt for disse målingene er at rådata er blitt justert. Slike justeringer er gjort flere ganger (se climate4you.com). Begrunnelsen for dette er uklar, men styrker ikke tilliten til målingene. 

Den norske nobelprisvinneren i fysikk, Ivar Giaever, holdt for noen år siden et foredrag om global oppvarming (se YouTube.com). Han mener beregning av global temperatur basert på landbaserte målinger er en umulighet. Målestasjonene er for få, med ujevn fordeling. Mange stasjoner ligger også i såkalte «varmeøyer». Omkringliggende bebyggelse gir lokal oppvarming av området omkring. 

Nettsiden climate4you.com har også data over temperaturutviklingen etter siste istid, basert på iskjerner fra Grønland. De viser markante varmeperioder med vel 1000 års mellomrom. Vi er i den siste, men de foregående var alle betydelig varmere. Det er tegn på at nåværende varmeperiode har nådd sitt maksimum, og holder på å snu. Det kan være grunnen til at «15 av de 16 varmeste registrerte årene har vært etter 2000». 

I tidsskriftet Global and Planetary Change viser Ole Humlum (et.al.) at det er temperaturen som styrer CO2-nivået, ikke omvendt, i strid med rådende teori. Dette er ikke ny informasjon, men blir sjelden nevnt. 

Av ovenstående kan det stilles spørsmål ved om konklusjonene om CO2 som en kraftig klimagass er korrekte. Klimamodellene er åpenbart ikke korrekte, med en systematisk økende temperaturøkning fra tidlig på 90-tallet, og som etter 1998 ikke har funnet sted. Samtidig har CO2 innholdet økt kraftig, ca. 10% siden 2000. FNs klimapanel har i rapport etter rapport nedgradert den forventede temperaturøkningen på 2000-tallet, men ikke nok. 

Alt tyder på at den globale temperaturen har nådd et foreløpig maksimum. La oss håpe at avkjølingen ikke blir for kraftig. 

Ivar Sætre 

Sivilingeniør, Stavanger 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar