Ikke noe i vegen med klimagassene

Publisert i Stavanger Aftenblad 9.5.2016

Harald Liebich (HL) forsøker den 28.april (Ingen friskmelding av klimagassene) å imøtegå Martin Hovland, som hevder vi kan gå kaldere tider i møte.

Det er ikke noe i vegen med klimagassene, selv om det kanskje er en annen fordeling mellom atmosfære, hav og jordens indre enn tidligere. Det er normalt, selv om det ikke er politisk korrekt. Karbondioksid er fortsatt CO2, og metan fortsatt CH4. HL skriver at det finner sted en global oppvarming som i all hovedsak har sin årsak i utslipp av klimagasser. Han nevner ikke med ett ord at det ikke har vært noen oppvarming av atmosfæren på over 18 år, trass i at omkring 1/3 av all menneskeskapt (industriell) CO2 er sluppet ut i denne perioden. Kanskje det heller er klimamodellene, som de politisk korrekte støtter seg til, som trenger en friskmelding?

HL nevner heller ikke at den økte konsentrasjonen i atmosfæren av CO2, livets gass, sannsynligvis i stor grad har bidratt til at matvareproduksjonen har holdt tritt med en befolkningsøkning på 50% siden 1980. Ifølge Gunhild Stordalen er det i dag flere som dør av fedme enn sult.

Ifølge HL er 97% av “fagfolkene” enige i at utslipp fra brenning av fossiler årsaken til global oppvarming, som imidlertid kan ha stoppet opp og startet en nedtur. De 97% er det mange som hevder er en manipulasjon med tall, og tallet er nok langt lavere. I en artikkel i Washington Times (10.april) ble det nylig referert til nettstedet wattsupwiththat.com, og bare til april i 2016 er det publisert minst 133 “konsensus-skeptiske” fagfellevurderte artikler, og over 660 siden begynnelsen av 2014. De som er interessert i norske skeptikere, kan laste ned foredraget nobelprisvinneren i fysikk, Ivar Giaever, holdt i Oslo eller foredraget av fysiker Stein Bergsmark. Begge fins på YouTube.

HL hevder at Roy Spencer (Universitetet i Alabama) antyder fifty-fifty for forholdet menneskeskapt/naturlig påvirkning. På sin egen nettside skriver imidlertid Spencer at han holder oppvarmingen for å være i hovedsak naturlig.

I flere innlegg tidligere har HL hevdet at havtemperaturen stiger. Det er korrekt at temperaturen har steget, relativt jevnt, siden den lille istid. Figuren, hentet fra Science i 2013 (Rosental et al.), viser variasjoner i havtemperaturen fra overflaten til 700m dyp de siste 2000 år. Som det fremgår, er havtemperaturen i dag 0,5-1,0 grad kaldere enn den var for 1000 år siden, og det synes som temperaturøkningen er i ferd med å stanse opp, slik Hovland antydet kan skje, med en etterfølgende avkjøling.

Det er således slett ikke sikkert, og helt sikkert ikke bevist, som de politisk korrekte hevder, at det står dårlig til. Kanskje vil det i løpet av de nærmeste år bekreftes at innholdet av såkalte klimagasser i atmosfæren har liten eller ingen virkning på jordas klima. Det betyr selvsagt ikke at vi kan brenne fossile brensler uhemmet. Energieffektivisering og reduserte utslipp av alle slags forurensninger vil alle ha fordel av.

Ivar Sætre

Sivilingeniør, Stavanger

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar