STIGER HAVET?

Alle, i alle fall nesten, kjenner til Al Gores utsagn i filmen «An inconvenient truth» fra 2007 om at smeltevann fra isbreer kan forårsake en havnivåstigning på over 6 meter (20 fot) «i den nærmeste fremtid». FNs klimapanel (IPCC) var samme år atskillig mer beskjedne, og antydet en stigning på 0,18 -0,6 m i løpet av de etterfølgende 100 år, hovedsakelig grunnet temperaturøkning uten å ta med smeltevann. I en studie utført av University of Montana (Missoula) i 2008 sies det om stigning frem til 2100 at 0,8 m er trolig, mens 2 m er kun mulig under ekstreme forhold.

De fleste som leser aviser og ser på nyheter, har nok den oppfatning at en havstigning er uunngåelig. Enkelte mener endatil at grunnen til at temperaturen i atmosfæren ikke har steget etter 1998, skyldes at varmen har gått i havet. I så fall skulle denne temperaturøkningen ført til utvidelser av havvannet, med resulterende havnivåstigning. 

Målinger av havnivået, i strandsonene, har vært utført i lang tid, overalt i verden. De siste 20-30 år har det også vært gjort målinger via satellitter, som også omfatter havområdene. Resultatene av disse målingene varierer i gjennomsnitt fra ca. 1,5-3,5 mm/år. Dette gir i så fall en stigning på 100 år fra år 2000 på 0,15-0,35 meter.  Variasjonene i målinger i strandsonen varier imidlertid vidt fra en synking på ca 5 mm/år til en stigning på ca. 3 mm/år (se climate4you.com). 

Det er vanskelig å trekke noen endelige konklusjoner ut fra ovenstående (og mange andre analyser), men de fleste politikere og internasjonale organisasjoner med FN i spissen (IPCC), tviler ikke på at dette ikke bare kan, men vil, føre til katastrofale tilstander i mange land.

Men er disse konklusjonene troverdige? 

Det fins et sted på Jorda med kontinuerlige målinger i over 100 år, Fort Denison inne i Sydney havn. Sydney ligger på sør-øst kysten av Australia. Australia ligger i tillegg midt ute i verdens største havbasseng, mellom Indiahavet, Stillehavet og Sørishavet. I areal dekker dette rundt halvparten av Jordas overflate. 

Geologisk er den australske tektoniske platen ansett som meget stabil. Ut fra teoretiske betraktninger skulle den stige med i størrelsesorden 1 mm/år, men observasjoner tyder på at den faktisk synker. En naturlig konklusjon ut fra dette skulle være at den hverken stiger eller synker (den beveger seg imidlertid horisontalt).

Hva er så resultatet av over 100 år med direkte, og troverdige, observasjoner? Figuren nedenfor viser målingene. Resultatet er en relativt konstant stigning på 0,74 mm/år. Dette tilsvarer en stigning på 100 år på 0,074 m (7,4 cm). Dersom det i tillegg er korrekt at den australske platen faktisk synker, er den reelle havstigningen i Sydney nokså nær null. 

 

En rimelig konklusjon er at havnivået på Jorda for tiden ikke stiger. I alle fall ikke på grunn av økt innhold av CO2 i atmosfæren, se den grønne linjen i figuren.

Videoen i denne linken er tatt fra et område nord for Sydney, og viser tydelig at havet i dette området snarere har sunket enn steget over tid:

https://wattsupwiththat.com/2022/04/21/washed-away-a-short-film-about-sea-level-fall/

 

REFERANSER:

NOAA-National Oceanic and Atmosphere Administration (trender for målestasjoner over hele verden)

https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_country.html?gid=1262

Climate4you/Ocean: 

climate4you.com

ScienceLine:

https://scienceline.org/2008/12/ask-rettner-sea-level-rise-al-gore-an-inconvenient-truth/

Sydney havn (Fort Denison):

https://cairnsnews.org/2016/12/30/scary-sea-level-rise-on-sydney-harbour/

https://realclimatescience.com/2018/08/terrifying-sea-level-rise-in-sydney-harbor/

https://www.youtube.com/watch?v=9mjOmsqIibk

https://sealevel.info/MSL_graph.php?id=680-140

Den australske tekniske platen:

https://www.utas.edu.au/news/2017/4/28/268-the-australian-continent-is-sinkingbut-why/