,

Ryfast er best med broer

Stavanger Aftenblad 27.8.2011

I et innlegg om Bybanen nylig hadde jeg til slutt en kommentar om hva pengene en kan spare ved ikke å bygge Bybanen i stedet kan benyttes til. Det kunne der se ut som jeg var for Ryfast. Forutsetningen jeg stilte, var imidlertid falt ut, nemlig:

Ryfast bør imidlertid byttes ut med broer, først over Gandsjorden og deretter over Høgsfjorden.

Sammenlignet med tunnelalternativet vil dette gi en langt bedre, og ikke minst langt billigere, løsning. Prototypen på broene er dessuten allerede under bygging, over Hardangerfjorden i Hordaland.

Sivilingeniør Ivar Sætre

Stavanger