,

Utfordring til Høyre 

Stavanger Aftenblad 9.9.2011

Om ny bybane i Stavanger

Høyre hadde onsdag en nettdebatt i Aftenbladet, der de svarte på spørsmål fra leserne. Jeg la inn to spørsmål, et om Bybanen og et om Ryfast. Spørsmålet om Ryfast ble besvart, mens det om Bybanen ble forbigått. Spørsmålene ble formulert som påstander om hhv. Bybanen og Ryfast, der Høyres toppkandidater ble bedt om fortelle hvilke påstander som var uriktige.

Siden ingen påstander ble direkte besvart, gjentas de her, med referanse til Tog+Buss, (som er en utstrakt bruk av Jærbanen (dobbeltsporet) og hyppige matebusser):

Bybanen

 • Tog+Buss har betydelig større passasjerkapasitet enn Bybanen
 • Tog+Buss har langt større hyppighet enn Bybanen
 • Tog+Buss er lang billigere enn Bybanen
 • Tog+Buss kan igangsettes (realiseres) langt raskere enn Bybanen
 • Tog+Buss er mer miljøvennlig enn Bybanen (med elektriske busser)
 • Tog+Buss er like behagelig som Bybanen
 • Tog+Buss vil forårsake minimale forstyrrelser i den daglige trafikken pga. anleggsarbeid

Ryfast

 • En broløsning (over Høgsfjorden) er vesentlig billigere enn en tunnelløsning
 • En broløsning kan gjennomføres like raskt som en tunnel
 • En broløsning vil ha vesentlig lavere risiko for alvorlige hendelser
 • En broløsning vil fjerne svært manges store ubehag ved å kjøre i lange undersjøiske tunneler
 • En broløsning, spesielt sammen med bro over Gandsfjorden, vil åpne store utbyggingsområder for med kort veg til Nord-Jæren
 • En broløsning gir omtrent samme reisetider for de fleste fra Ryfylke til Nord-Jæren
 • En broløsning er raskere for de ca. 150.000 bilene til Preikestolen hvert år
 • En tunnelløsning vil øke trafikkproblemene i Stavanger.

Dersom ikke Høyre kan tilbakevise flertallet av påstandene ovenfor, bør de skifte standpunkt i de to sakene. Påstanden om at det er for sent å snu, holder ikke. For begge prosjektene vil det ikke skje forsinkelser om man bestemmer seg raskt for den beste løsningen.

De som er uenige med Høyres stanpunkt i disse sakene, men fortsatt ønsker å stemme Høyre, foreslås å stryke toppkandidatene på mandag som en protest.

Sivilingeniør Ivar Sætre

Stavanger