,

Politikk og klima

I statsminister Erna Solbergs nyttårstale 1.januar 2020 ble en stor del viet den påstått forestående «klimakrisen». I talen tas krisen som en absolutt sannhet, uten motforestillinger, og at menneskeskapte klimaendringer er farlige:

  • mindre matproduksjon
  • stigende havnivå
  • mer uvær, flom og skred kan gå ut over liv og helse

Solberg gikk så gjennom en rekke tiltak som planlegges i åra som kommer, for å avverge klimaendringene og krisen. Dette er meget kostbare tiltak, antakelig med liten effekt.

Statsministeren syn er politisk korrekt, men sannsynligvis langt fra riktig. Hun baserer sitt syn på en teori som ikke er bevist, og som benyttes for å fremme en politisk endring. At denne nye kursen er i retning av et sosialistisk samfunn, burde skremme en konservativ politier.

Klimarealistene har antakelig et langt mer realistisk syn på dette, som beskrevet i en årsoversikten for 2019.

På deres nettside (klimarealistene.com) fins en rekke artikler og videoer som dokumenterer, med vitenskapelige referanser, at den påståtte klimakrisen med stor sannsynlighet ikke vil skje, og at det er sola som styrer klimaet.

Klimaendringer skjer over tid, og skulle dette skje med uønskede konsekvenser, vil en gradvis tilpasning være en langt bedre, og ikke minst mye billigere, løsning enn å forsøke å endre klimaet med politiske tiltak. En god oppsummering er gitt av professor emeritus (NHH) Rögnvaldur Hannesson i denne linken. 

At klimaendringer grunnet økt innhold av CO2 i atmosfæren vil føre til mindre matproduksjon, er det lite som tyder på. Tvert imot er det viser en rekke forsøk at det motsatte er tilfelle, og mer CO2 fører dessuten til at plantene har mindre behov for vann.. Dette er inngående dokumentert av The Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change. Denne videoen gir et godt sammendrag. 

Det hevdes at havnivået stiger i et akselererende tempo. En av verdens ledende forskere på dette feltet, svensken Nils-Axel Mörner, hevder at dette er vitenskapelig nonsens, som nærmere beskrevet her.

Et godt eksempel er målestasjonen Fort Denison i havna i Sydney, Australia. Der har målinger vært utført i smult vann i over 100 år, med minimal og jevn havstigning på 0,65 mm/år siden 1886. Dette skjer ute i verdens største hav, Stillehavet.

Skader pga uvær, flom og skred har skjedd i alle tider. Det er imidlertid lite som tyder på at dette er blitt verre. At det rapporteres oftere i media, er en helt annen sak. Uansett vil forebyggende tiltak basert på en kjent, og ikke teoretisk, utvikling være den beste måten å angripe dette på.

På slutten av 2019, og inn i 2020, har media vært dominert av oppslag om store branner i Australia. Det er ingen tvil om at brannene er katastrofale for mange deler av Australia. Det er imidlertid galt at dette ikke har skjedd før, som bedrevet her:

Dr. Roy Spencer gir her en god oversikt over hva som egentlig har skjedd i Australia:

Linkene viser at brannene ikke skyldes endringer i klima, men varierende vær. Det synes også å være en vesentlig årsak at skogbunnen IKKE ryddes godt nok. Kontrollerte branner, som også de innfødte (aboriginerne) brukte, vil redusere risiko for ukontrollerte branner vesentlig. Rydding blir imidlertid ofte motarbeidet av miljøaktivister. 

Dette linken understreker at det er lite sannsynlig at brannene i Australia i 2019/2020 ikke skyldes varmere klima.

Her er en oppsummering av linkene ovenfor, på norsk.

 

Krisen er politisk.

Her er noen sitat som bekrefter dette:

“Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring that about?”     Maurice Strong, kanadisk politiker som ledet Rio-konferansen i 1992, til Elaine Dewar, sitert i The Cloak of Green (1995)

Klimapropagandaen er nemlig skreddersydd for å kunne gjennomføre et totalitært styresett, hvor befolkningen holdes i sjakk via skremsler mens de utnyttes og forarmes. Sivilingeniør og høyskolelektor (NTNU) Geir Hasnes, Resett 21.12.2019

 

… og effekten av kostbare tiltak er minimale:

The climate impact of all Paris INDC promises is minuscule: if we measure the impact of every nation fulfilling every promise by 2030, the total temperature reduction will be 0.048°C (0.086°F) by 2100. Bjørn Lomberg om Paris-avtalen i 2015.