,

Klimakrisen er politisk

Nedenfor er linker til to artikler skrevet av univeritetslektor Geir Hasnes ved NTNU. Selv om mange vil synes at artiklene er satiriske og satt på spissen, vil de fleste ha problem med å finne saklige feil i artiklene. De er da også skrevet av en teknolog, og ikke av en politiker, psykolog, statsviter eller økonom. At de er politisk ukorrekte, er en annen sak.

https://resett.no/2019/12/21/klimafascistene-stjeler-fra-de-fattige-og-oser-ut-til-de-sokkrike/?fbclid=IwAR2THQTdkTbrm_-G-ANPCbeUnmXIZFtY7pchjnvjUf6NnL9eDVDdsi2lu1U

Dette sitatet gir et godt sammendrag av artiklene:
«Vi kan i virkeligheten ikke måle virkningene av mer CO2 i atmosfæren ut over det at jorda blir grønnere – det virkelige «grønne skiftet» er avhengig av mer CO2!»
Denne linken er et forsøk på å oppsummere virkeligheten i klimadebatten: https://www.ivars.no/klimapresentasjon-august-2019/
Her er en punktvis avvisning av påstandene til Greta Thunberg i FN i 2019:
https://www.justfactsdaily.com/climate-change-fears-of-teen-activist-are-empirically-baseless/