På slutten av 2019, og inn i 2020, har media vært dominert av oppslag om store branner i Australia. Det er ingen tvil om at brannene er katastrofale for mange deler av Australia. Det er imidlertid galt at dette ikke har skjedd før, som bedrevet her:

Dr. Roy Spencer gir her en god oversikt over hva som egentlig har skjedd i Australia:

Linkene viser at brannene ikke skyldes endringer i klima, men varierende vær. Det synes også å være en vesentlig årsak at skogbunnen IKKE ryddes godt nok. Kontrollerte branner, som også de innfødte (aboriginerne) brukte, vil redusere risiko for ukontrollerte branner vesentlig. Rydding blir imidlertid ofte motarbeidet av miljøaktivister.

Dette linken understreker at det er lite sannsynlig at brannene i Australia i 2019/2020 ikke skyldes varmere klima.

Her er en oppsummering av linkene ovenfor, på norsk.

Her er en annen, meget god, oppsummering på norsk. Det er meget interessant, men kanskje typisk for tidsånden, at forfatteren av denne artikkelen må bruke pseudonym «for å beskytte seg mot represalier».

Denne linken viser at brannene i Australia i 2019/20 ikke var unormale. Branner vil alltid skje i Australia (endatil nødvendige), og den eneste måten å begrense skader, er gjennom kontrollerte branner for å redusere brennbar masse.

Her er en nøktern fremstilling av Bjørn Lomborg.