,

Om vindkraft, naturødeleggelser og subsidier.

Hogne Hongset hadde den 28.juli en glimrende artikkel i Stavanger Aftenblad om vindkraft, naturødeleggelser og subsidier; https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/2GybVl/Naturrasering-med-skatterabatt.

Her er noen kommentarer til artikkelen:
I artikkelen glemmer Hongset å nevne noen viktige indirekte subsidier. All vindkraft er ustabil, og den kan variere sterkt fra dag til dag. Vindkraftprodusentene (og andre) kan imidlertid lavere sin produksjon til det norske stamnettet for en minimal kompensasjon (1,44 øre/kWh). Det er så Statnett og Statkraft som må sørge for at nettet ikke overbelastes, at produksjon av vannkraft hele tiden tilpasses behovet, og stabil frekvens (50Hz) opprettholdes.
For transport i nettet betaler vindkraftprodusentene ingenting. Dette er i sin helhet betalt av norske strømkunder (ikke industrien) gjennomnettavgifter. Fra vindkraften får «eierne» ikke noe tilbake, men må i stedet betale en ekstra nettavgift. Til og med oppgraderinger grunnet vindkraft betales av «eierne».
Teoretisk kan en vindkraftprodusent i Midt-Norge selge sin kraft til Sveits uten å betale noe for transport av strøm (etter passering av landgrensen er dette selvsagt ikke noe norsk problem).
Noe av det som står ovenfor, kan være uklart, men det er på tide myndighetene (NVE) gir en full oversikt over dette.