,

KLIMA OG VELFERD

Presentasjonen nedenfor er en norsk versjon av noen spørsmål den amerikanske meteorologen Joe Bastardi har stilt til den svenske barne-klimaaktivisten Greta Thunberg, med noen få tillegg:

2019.08.06 Klima og velferd

… og her er en link til en ypperlig artikkel av biologen Morten Jødal, om ensidig vinkling av klimadebatten i media, i dette tilfellet tidsskriftet Agenda Magasin, )med tankesmien Agenda som en av eierne):