,

Stiger havet – eller temperaturen?

Det mangler ikke på mediaoppslag om at havet stiger, og den globale temperaturen går opp. Men er det korrekt?
I en video viser den svenske havforskeren Nils-Axel Mörner, tidligere leder av institutt for paleofysikk og geodynamikk ved universitetet i Stockholm, at spådommene om en ekstrem havstigning er nærmest tatt ut av luften. Havet steg raskt, flere hundre meter, straks etter siste istid, men har siden holdt seg relativt stabilt.
Mörner avviser også at CO2 har noen vesentlig betydning for den globale temperaturen, som har hatt flere naturlige svingninger siden istiden. Basert på solobservasjoner er det tegn som tyder på at Jorda nå er på veg inn i en kaldere periode. Kanskje tilsvarende den lille istid som varte fra ca. 1300 til 1850.

I de siste 100-150 år er det foretatt målinger av vannstanden i en rekke havner. I denne linken er et eksempel fra Australia. Det australske kontinentet (den australske platen) er en av de geologisk mest stabile. Inne i havna i Sydney har de målt havnivået siden før 1890 (i 130 år). Havnivået har steget jevnt med 0,75 mm/år, eller 7,5 cm pr. 100 år. Det skjer altså i smult farvann inne i en havn, langt ute i verdens største basseng Stillehavet.

Video med Mörner:
Havnivå i Fort Denison, Sydney: