,

Økt kollektivtrafikk på Nord-Jæren

Dette er en kommentar til artikkel om skinnegående trafikk til Ullandhaug og Sola flyplass i Stavanger Aftenblad 30.mai 2019.

For de som ønsker å øke kollektivandelen på Nord-Jæren, her er noen forslag som nesten uten kostnader vil øke den betraktelig:

Forslag 1:

Forleng traseen for Kolumbus-buss nr. 2 og 3 helt frem til flyplassen. Hver av bussene vil få ca. 5 min lengre reisetid, men det vil gi mulighet for innbyggerne langs traseen, kanskje 2/3 av alle på Nord-Jæren, å komme direkte frem til flyterminalen raskt og rimelig. Flyplassen er antakelig den største enkeltdestinasjonen for trafikk i området.

Forslag 2:

Innfør drastisk økte parkeringsavgifter i sentrale områder i perioden 0600 til 1800. Benytt inntektene til å redusere pris på kollektivreiser.

Forslag 3:

Fjern alle fordeler for og støtte til el-biler (som kommune og fylke bestemmer over).