,

Klimadebatt i norske media

Sivilingeniør Tor Eriksen hadde den 31.mai et betimelig innlegg i Stavanger Aftenblad om klimadebatt i norske aviser. Innlegget bør leses av alle avisredaksjoner, og politikere, i Norge.

At dette er avgjort vitenskap («settled science»), er langt fra korrekt (bortsett fra hos de politisk korrekte).

De som ønsker å vurdere andre synspunkt enn dagens politisk korrekte, kan f.eks. bla litt i disse linkene:

klimarealistene.com

Denne linken publiserer faktabasert vitenskap i en populær form

miljomytene.no

Skrevet av lederen for Klimarealistene, biologen Morten Jødal. Et alternativt syn på mange av de skrekkvisjoner som serveres i media.

drroyspencer.com

Roy Spencer, sammen med en kollega, startet opp og har ledet målinger av global temperatur fra satellitt siden 1979. Målingene publiseres i begynnelsen av hver måned, og er høyst sannsynlig de mest pålitelige.

climate4you.com

Et av de beste nettstedene for data om klima, redigert av professor Ole Humlum.

Forfatteren Teresa Grøtan hevdet forleden, på Oljemuseet i Stavanger, at Humlum manipulerer data. Det er heller Humlum som dokumenterer manipulering av data for bakkemålinger av temperatur, se nettsiden.