NESTEN TRAGISK OM ENERGI

Dette innlegget ble publisert (på nettsiden) i Stavanger Aftenblad den 2.september 2022.

ONS2022 har nylig gått av stabelen under slagordet TRUST (tillit). Selv om det meste, kanskje hele, konferansen er finansiert direkte og indirekte av inntekter fra olje og gass, var fokus på konferansedelen fornybar energi og klima, det være seg havvind, solkraft, karbonfangst og lagring eller tilgrensende emner. Svært mange deltakere, og ONS-ledelsen, synes overbevist om at fossile brensler bør fjernes som energikilder snarest. Det ubehagelige problemet er at fossile brensler i dag trengs mer enn noen gang – i lang tid.

Det manglet ikke på prominente deltakere. Den norske politiske eliten var der, sammen med en rekke internasjonale kjendiser. Politikken startet med et foredrag av den ukrainske presidenten. Det politiske aspektet ble ytterligere understreket av at Elon Musk besøkte Stavanger, ifølge Stavanger Aftenblad, «av takknemlighet til det norske folk sin støtte til elektriske kjøretøy». Det var norske politikere, ikke folket, han takket.

Av konferanseprogrammet synes det ikke å være tvil om at fornybar energi, for Norge havvind, er det som bør og kan erstatte fossile brensler. Nesten alle omtalte dette som en ny, og lønnsom, norsk eksportindustri. Kritiske kommentarer var nærmest fraværende, selv om enkelte journalister begynner å tvile. Styrende politikere tviler ikke.

ONS finner sted i Stavanger, en by som med rette kan kalles den norske «oljehovedstaden». Mange, spesielt politikere fra regionen mener også at byen er Norges «energihovedstad». Det kan det nok stilles mange spørsmålstegn ved, selv om få gjør det. Stavanger er ikke noe senter for kunnskap om energi, selv om eksportert olje og gass fra Norge i hovedsak ender som energi, faktisk ca. 10 ganger de norsk total vannkraftproduksjon.

Utsagn på ONS2022, var i stor grad urealistiske ønskedrømmer. At strømkrisen i Europa i disse dager i hovedsak skyldes en feilslått klima- og energipolitikk, uttrykte få om noen direkte. At den eneste energiproduksjonen som kan erstatte fossile brensler, kjernekraft, knapt nok ble nevnt på konferansen, understreker hvor virkelighetsfjerne mange er.

En måned før ONS2022 fant det sted en annen konferanse, Midsund-konferansen, utenfor Molde. Selv om dette var en konferanse med fokus på havfiske (Havblikk 2022), startet den med to meget virkelighetsnære og utdypende foredrag om klima og energi.

Det første foredraget, av sivilingeniør Einar H. Årstad, var tema for et leserinnlegg i Aftenbladet i slutten av juni: «Hvorfor rasere naturen når det har null effekt på verdens klima?». Som tittelen antyder, er dette om hvor nytteløs den norske klimapolitikken er. I tillegg blir det i foredraget vist hvor urealistisk det er at fornybar energi noen gang skal kunne erstatte fossile brensler.

Det andre foredraget var et «skråblikk på norsk og internasjonal produksjon av elektrisitet fra havvind», av professor Jan Emblemsvåg ved NTNU i Ålesund. Det er antakelig få i Norge som kan like mye om moderne kjernekraft som Emblemsvåg, men dette var ikke tema for hans foredrag. Det ble likevel ikke lagt skjul på at kjernekraft er løsningen for fremtidig energiforsyning.

Emblemsvåg snakket om havvind. Punkt for punkt viste han at havvind ikke er et lønnsomt alternativ for energiproduksjon når alle kostnader tas med, hverken for Norge eller verden. Han så ikke noen argument for at Norge i det hela tatt skal fortsette med havvind, og hans konklusjon var at «vindkraft er dyrt og dårlig».

Det er nesten tragisk at Emblemsvåg ble foreslått som foredragsholder for ONS2022, men dette ble kontant avslått. Slikt skaper ikke tillit.

REFERANSER

« Einar Årstad: https://www.youtube.com/watch?v=J2FHW4tjcyU

Jan Emblemsvåg – Skråblikk på norsk og internasjonal produksjon av elektrisitet fra havvind https://www.youtube.com/watch?v=U6_Q917zxtE

Mer om kjernekraft:

Emblemsvåg (Universitetsavisa 30.8.22):
https://www.universitetsavisa.no/det-gronne-skiftet-jan-emblemsvag-kjernekraft/hvordan-hurtigst-mulig-avkarbonisere-okonomien/366997

Hesthammer og Rose i BT 5.9.22: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/mQgKwl/kjernekraft-kan-gjoere-norge-selvforsynt-med-billig-stroem?referer=https%3A%2F%2Fwww.bt.no&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1WxNy-BpzyxYd-a8I6q2o9hhPyHKQtHn4Ejc3rHCpuK8ag65LqSVBWy_Y#Echobox=1662357525

Midsund-konferansen: Professor Ola Grytten
Del 1: Matproduksjon vs. Energiproduksjon
Hva er vår viktigste ressurs – mat eller energi?
Hva skjer når disse sektorene truer hverandres eksistens
  
09:20- 09:40   Hvorfor rasere naturen når det har null effekt på verdens klima
Einar Harald Årstad, sivilingeniør elektro/teknisk kybernetikk

09:40 – 10:00    Skråblikk på norsk og internasjonal produksjon av elektrisitet fra havvind
·      Hva er kost/nytte- effekten av havvind
·      Hvordan kan havvind bidra til det norske kraftsystemet
·      Hvilke kjente miljøutfordringer ser vi knyttet til havvind
·      Ser vi oss blind på havvind som fremtidens energiløsning
Jan Emblemsvåg, professor institutt for havromsoperasjoner, NTNU

10:00 – 10:20   Hvor sterkt står «føre var rettsprinsippet» i dag i Norge og internasjonalt
·       Kan vi stole på konsekvensutredninger når det er utbygger som selv utreder konsekvensbildet
·       Hvor mye kunnskap bør vi besitte før vi kan stole på at «føre var prinsippet» er godt nok ivaretatt
·       Hva med andre- og tredjebevegelsene, er de like godt hensyntatt i dagens konsekvensutredninger 
Cedrik Fonn Skåre, fiskeriadvokat, Advokatfirmaet Thommesen 

10:20 – 11:00   Paneldebatt
·       Intro til paneldebatt: Paul-Gustav Remøy – Bærre ein prosent?
·       Vi utfordrer lærlinger og talerne, Cedrik Fonn Skåre, Alv Ottar Folkestad og Jan Johansen til en diskusjon sammen med salen om muligheten for sameksistens mellom matproduksjon og energiproduksjon i fremtiden 
Debattleder: Ordstyrer professor Ola Grytten (NHH).