IKKE BEHOV FOR MER FORNYBAR ENERGI

Dette leserinnlegget ble publisert på nettsiden til Stavanger Aftenblad den 11.september.

Vindkraftorganisasjonen Norwea, ved sin kommunikasjonsansvarlige, fikk den 8.8 spalteplass for å promotere vindkraft. Men mer vindkraft er unødvendig. Norge har ikke behov for slik kraft, og resten av Europa bør avstå fra den. Overdreven utbygging av ustabil kraft fra vind (og sol) har skapt energikrisen som har oppstått det siste året, og som antakelig vil vare i flere år. Mer vindkraft vil øke, ikke minske, krisen.

Vindkraft på land er ødeleggende for natur og miljø, i tillegg til å være ustabil og forstyrrende for en stabil kraftforsyning. De som tviler, bør se foredraget Sveinulf Vågane holdt under Arendalsuka i august. Olje- og energiministeren bør snarest skrinlegge planene om videre utbygging av vindkraft på land.

Norwea vil ha mer fornybar energi for å «løse klimakrisa og sikre norske arbeidsplasser i framtida». Det er usannsynlig at vindkraft på land vil bety mye for hverken «klimakrisa» eller arbeidsplasser. Selv om det ikke nevnes spesifikt, er det havvind som er i tankene i dette tilfellet. Ikke minst politikerne og næringslivsledere tror på en «eventyrlig» framtid. Det er fremlagt planer om enorme utbygginger, med nominell kapasitet tilsvarende hele det norske vannkraftsystemet. Konsekvensene er ikke fullt ut analysert,

men økonomien er svak. Det kan godt hende at utfallet blir slik økonomiprofessor Einar Lie har antydet, at det mest eventyrlige blir kostnadene.

Professor Jan Emblemsvåg (NTNU Ålesund) holdt i slutten av juni et foredrag på Midsund-konferansen om havvind. Foredraget, «Skråblikk på norsk og internasjonal produksjon av elektrisitet fra havvind», er meget severdig, og fins på YouTube.

Emblemsvåg dokumenterer overvisende sin konklusjon: Vindkraft til havs er dyrt, dårlig og ikke bærekraftig.

Vindkraft tilfredsstiller ikke etterspørselen
Vindkraft krever balansekraft i stor skala
Vindkraft er kostbart og har lav verdi
Vindkraft er basert på ressurser som ikke er fornybare
Vindkraft har store uløste eksternaliteter (kostnader i tillegg til investeringer og drift)
Det er et paradoks at når man forventer klimaendringer, skal vi gjøre oss mer avhengig av klima
Selv med store mengder vannkraft som balansekraft, er det urealistisk (eller meget kostbart) at Norge kan bygge ut store mengder ny vindkraft.
Bygger man kjernekraft, trengs ikke vindkraft

Til det siste. Dersom det skal bygges ut mer kraft i Norge, som anses nødvendig, er løsningen i dag kjernekraft. Finlands nye kjernekraftverk er blitt kraftig kritisert for forsinkelser og kostnadssprekk. Likevel vil verket levere kraft til 45 øre/kWh. Til sammenligning er kostnadene for havvind på 70-120 øre/kWh, pluss balansering. Reelle balanseringskostnader antas å ligge i området 2-3 ganger kostnadene for investering og drift.

Framtidig kjernekraft vil imidlertid være små modulære reaktorer (SMR), i størrelsesorden 3-300 MW. De tar minimalt med plass, fabrikkproduseres og kan plasseres på egnede lokasjoner med redusert behov for nye kraftlinjer. De første er annonsert klare før 2030. I stedet for å bruke ti-talls milliarder påunødvendig karbonfangst og og lagring, bør Regjeringen bestille 2-3 SMR for tidlig levering, og plassere den første på Svalbard.

REFERANSER:

Emblemsvåg: https://www.youtube.com/watch?v=U6_Q917zxtE