,

Kommentar til Leo Ajkic

Jeg så med interesse programmet URO, om klima, på NRK torsdag 10.januar, og likte spesielt dine små sidebemerkninger på ditt spesielle norsk.

Programmet føyer seg imidlertid dessverre inn i rekken av ensidige og tendensiøse program om klima på NRK. Riktignok var det tatt med en lektor som hadde noen kritiske kommentarer til teorien om global oppvarming, men han fikk ikke mye tid. I stedet fikk tre nærmest nyreligiøse klimaalarmister rikelig tid for sine kommentarer. Det var liten tvil om hvor sympatien lå hos programlederen.
Deler av programmet ble tatt opp på Island, litt uforståelig av hvilken grunn. I samband med dette ble det vist en kurve over gjennomsnittlig global temperatur som startet i 1750. Det var ved slutten av den lille istid, den kaldeste perioden i forrige årtusen, og som varte i ca. 300 år. At temperaturen siden da har steget (litt over en grad Celsius), kan knapt kalles uventet. Men siden programlederen var på Island, hvorfor forsøkte han ikke å snakke med f.eks. en islandsk historiker? Han kunne spurt hvorfor islendingene fra rundt år 1000 til 1300 dro til Grønland, og til og med kunne dyrke korn oppe i det som i dag nærmest er en arktisk ørken, om den ikke er dekket av is.
NRK-programmet var kalt URO, og det passer meget godt. Den såkalte klimatrusselen antakelig et politisk prosjekt, der det skal skapes en ny økonomisk verdensordning gjennom frykt. Mer om det her: https://www.ivars.no/en-tilstand-av-frykt/.
Som en motvekt kunne det lages et program der Klimarealistene fikk spille hovedrollen. Spesielt deres vitenskapelige råd, med et 20-talls høyt kvalifiserte vitenskapsmenn (https://www.klimarealistene.com/vitenskap-2/klimarealistenes-vitenskapelige-rad/). At de i hovedsak er pensjonister bør ikke tale til deres disfavør.
Mest interessant ville det være om det var mulig å få et intervju med, eller et program om, lederen for Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change i Arizona, USA (http://co2science.org). Lederen for dette instituttet, Craig Idso, har antakelig norske aner (fra Idsø i Ryfylke, noe som vil gjøre programmet ekstra interessant i Norge.
Inntil videre kan det være nyttig å lese rapporten «THE POSITIVE IMPACT OF HUMAN CO2 EMISSIONS ON THE SURVIVAL OF LIFE ON EARTH», av en av grunnleggerne av Greenpeace, Patric Moore: https://fcpp.org/sites/default/files/documents/Moore%20-%20Positive%20Impact%20of%20Human%20CO2%20Emissions.pdf
Med vennlig hilsen

Ivar Sætre