KOLLEKTIVTRAFIKK OG FATTIGDOM

Dette er et kort innlegg om kollektivtrafikk i Stavanger, med kommentarer til de hjelpeløse tiltak som så langt er igangsatt.

Professor Harald Røstvik kom i SA 1.juni med kraftig og interessant kritikk av den politiske ledelsen i Stavanger, med ordføreren i spissen, for planene om å innføre gratis kollektivtransport for Stavangers innbyggere. Gratisreiser til utgangen av 2024 er beregnet å koste 200 millioner kroner.

Planene begrunnes med at det vil være til stor hjelp for fattige i kommunen. Hvor mange fattige som vil bli hjulpet, er imidlertid uklart. Røstviks hovedpoeng er at dette skjer i en periode der kommunens gjeld økes kraftig, selv om den  i 2023 går med et regnskapsmessig overskudd. Mens gjelden økte fra null til 9 milliarder kroner i de 20 år da borgerlige parti styrte, forventes den å stige med ytterligere 5 milliarder innen utgangen av 2025. Gjelden vil da utgjøre 113% av driftsinntektene, mot planlagt 60%! 

Røstvik konkluderer med at dette ikke er sunn økonomi.

Man kan diskutere hvordan et driftsoverskudd skal anvendes. Det fins mange muligheter. Å bruke det til, gjennom gratis kollektivreiser å fjerne fattigdom, bør ikke være et alternativ. Det treffer antakelig meget dårlig. At forslaget ikke er utredet, og at forskere er «soleklare» på at det ikke virker, er nesten utrolig. Det er fristende å sitere Ayn Rand (som nok ingen venstreparti liker): «Du kan ignorere virkeligheten, men du kan ikke ignorere konsekvensene av å ignorere virkeligheten».

Å argumentere for flere kollektivreiser har vanligvis blitt gjort i sammenheng med miljø og klima. Klimaeffekten kan nok diskuteres, men det har uten tvil stor betydning for miljøet (mindre partikkelutslipp) og et bedret trafikkmønster og mindre trafikk. Det er derfor merkelig at det ikke gjøres noe for å øke kollektivtilbudet til Sola flyplass. Dette har vært foreslått for den politiske ledelsen, og Kolumbus, i flere år. Uten resultat. 

Det aller ekleste er å forlenge rutene for buss nr. 2 og 3 frem til flyplassen. Det vil innebære at reisetiden til og fra flyplassen, for en stor del av Stavangers innbyggere og noen i Sola, reduseres til rundt en halv time. Det vil bli like raskt som med egen bil, og mye billigere, spesielt dersom parkering ved flyplassen sløyfes. Forlengelsen av de to bussrutene kan også gjennomføres nesten uten økte kostnader.

For innbyggerne i Sandnes og lenger sør på Jæren kan tilsvarende ordninger innføres.

Sola flyplass er antakelig det klart viktigste start- og endepunktet for reisende i Rogaland. Det kan derfor påregnes at forslaget vil føre til en reduksjon i biltrafikken på Nord-Jæren, og et bedre miljø.

Etter brannen i parkeringshuset ved flyplassen ble det foreslått å la være å bygge det opp igjen, og samtidig øke kollektivtilbudet. Forslaget ble ikke fulgt. Avinor tror tydeligvis at utprøving av, og investering i,  elektriske fly er et bedre miljøtiltak. Det er det nok ikke.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger

***************************************

Harald Røstvik i SA 1.juni 2023

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/zEXor4/sterkt-oekende-kommunal-gjeld-men-nok-penger-til-gratis-kollektivreiser