Klimakrigen fortsetter

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 1.august 2018, og var er et svar på et tidligere innlegg av journalisten Odd Pihlstrøm.

Miljøjournalisten Odd Idar Pihlstrøm går hardt, og ikke minst personlig, til angrep på undertegnede og kommentarene til den anonyme lederen i Aftenbladet 25.juli. Slike angrep er blitt vanlige fra de som forsvarer teorien om global oppvarming.

Beklageligvis ble det oppgitt et altfor høyt tall for ismengden i Arktis i juli 2018. Det korrekte tallet er  imidlertid også stort: 2000 km3 (kubikk-kilometer). Det tilsvarer at i gjennomsnitt er det ca. 10 million km2 store isdekket i Arktis nå 0,2m tykkere enn gjennomsnittet for perioden 2004-13, og mer enn 0,3m tykkere enn i 2015. Det tyder ikke på at isen i Arktis holder på å forsvinne. I 2007-09 hevdet forresten nobelprisvinner Al Gore at sommerisen i Arktis ville være borte i 2013!

Grønlandsisen har riktig nok siden år 1900 minsket , med ca. 0,4%. Økning grunnet nedbør sist vinter vil antakelig være på mellom 500 og 600 Gt (ca 600 km3). Smelting kan bli rundt 200 km3. Kalving av isfjell kommer i tillegg. Et meget stort isfjell er ca. 0,004 km3, og det må derfor kalve rundt 100.000 slike om Grønlandsisen i år skal minske. Siden det maksimalt er registrert 40.000 isfjell fra Grønland, og de fleste ikke er meget store, er det nok sannsynlig at isen på Grønland i år vil øke i volum.

Pihlstrøm hevder at “strømmen av varmerekorder” bagatelliseres. Det er imidlertid et faktum at det ble registrert flest varmerekorder rundt 1930. Siden har tallet falt, men det registreres både varme- og kulderekorder hvert år. Om det i år blir registrert relativt mange rekorder, er det ikke noe bevis på at det har skjedd en klimaendring.

Pihlstrøm hevder også at i den siste 30-årsperioden er planeten blitt 0,6 grader varmere på bakken. Det er temperaturer målt på bakken, delvis med termometre plassert i tettbygde strøk (i såkalte varmeøyer). Selv om han kritiserer undertegnede for ikke å angi kilder, nevner han ikke sin.  Professor (emeritus) Ole Humlum har på sin nettside klassifisert 3 klasser av temperaturmålinger, med satellittmålinger i klasse 1 (best) og bakkemålinger (NCDC and GISS) i klasse 3. PiIhlstrøm refererer antakelig til de siste, som ofte også blir “administrativt korrigert” (se Humlums nettside).

Uansett hva Pihlstrøm sier om branner og tornadoer, fins det en rekke undersøkelser som viser at de ikke har økt, men blitt redusert de siste 100 år.

Når Pihlstrøm totalt avviser Bjørn Lomborgs synspunkt, viser dette bare at det ikke dreier seg om vitenskap, men politikk. Som daværende leder for FNs klimaorganisasjon, Christiana Figueres, sa før Paris-møtet: Det dreier seg ikke om klima, men om å endre den herskende økonomiske verdensordning. Det er er meget risikofylt prosjekt, som bør stoppes.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger

HER ER NOEN RELEVANTE LINKER:

Gale prognoser

https://wattsupwiththat.com/2017/10/30/some-failed-climate-predictions/

Anthony Watts: https://wattsupwiththat.com/2018/06/23/thirty-years-of-failed-climate-predictions-the-video/

Klimastatus 2018

Ole Humlum: https://www.thegwpf.org/content/uploads/2018/03/State-of-the-Climate2017.pdf

Tim Ball: https://wattsupwiththat.com/2018/05/19/does-global-climate-change-require-a-global-solution/

Ekstremvær

Andy May: https://andymaypetrophysicist.com/2017/12/22/global-warming-and-extreme-weather/

Roy Spencer: http://www.drroyspencer.com/2018/07/summer-causes-climate-change-hysteria/

Branner: https://wattsupwiththat.com/2018/07/31/a-geological-perspective-of-wildfires/

Branner: https://wattsupwiththat.com/2018/07/25/remember-when-we-were-told-that-global-wildfires-would-increase-due-to-global-warming-never-mind/

Tornadoer: https://wattsupwiththat.com/2018/07/12/inconvenient-noaa-data-shows-u-s-tornadoes-on-the-decline-since-1970/

Temperatur

Global temperatur: http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/surface_temp.pdf

Ole Humlum: www.climate4you.com

Administrative justeringer: https://www.youtube.com/watch?v=6MWwIKV3KG0&feature=youtu.be

Is

http://polarportal.dk/en/sea-ice-and-icebergs/sea-ice-thickness-and-volume/

https://wattsupwiththat.com/2018/03/22/a-geological-perspective-of-the-greenland-ice-sheet/

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar