HJELP SÅ DET MONNER

Forslag til leserinnlegg som ikke ble antatt.

Det er ingen tvil om at det norske folk ønsker å hjelpe krigsflyktningene fra Ukraina, og staten Ukraina. Det samles inn penger (og klær) over alt i landet. De beløp som blir stilt til rådighet for hjelpeorganisasjoner og andre dreier seg sikkert om flere hundre millioner kroner. Det er likevel antakelig langt fra nok.

Samtidig med dette nærmest håver den norske stat inn penger på salg av gass, olje og elektrisitet til utlandet. Penger i en helt annen størrelsesorden enn det innsamlingene gir. Dersom det som står i avisene er korrekt, kan det dreie seg om 100 – 200 milliarder kroner i måneden, eller over 5 milliarder kroner hver eneste dag.

Det er på tide smålåtne politikere, som har vansker med å betale ut ekstra inntekter på salg av strøm til norske strømkunder, begynner å tenke stort.

Det foreslås derfor at den norske stat betaler 10 milliarder kroner (eller mer), HVER MÅNED, til de som står for flyktningemottaket i Ukrainas naboland. Utbetalingene bør vare så lenge behovet er der.

For å fordele midlene, bør det settes ned en gruppe, på 5-6 personer, med inngående forståelse for hvordan hjelpen best kan nyttes. Det bør gjøres i nært samarbeid med de land som mottar flyktninger. Denne hjelpen bør være uavhengig av flyktningorganisasjoner og andre frivillige grupper som også arbeider på grensen til Ukraina.

Samtidig bør Norge forplikte midler til gjenoppbygging av Ukraina, når det forhåpentlig skjer.