FARE PÅ FERDE ?

Dette er en kommentar til den siste rapporten fra FNs klimapanel (IPCC), fraarbeidsgruppe 2 (WR2).

Kommentaren er sendt til Stavanger Aftenblad som debattinnlegg, men ventes ikke publisert.

Aftenbladet hadde 1.mars 2 sider om Klimapanelets siste rapport. Det mangler ikke på dystre utsikter. Halve menneskeheten er i fare grunnet «ekstreme hetebølger, verre tørkeperioder, hyppigere ekstremnedbør og stigende havnivå … landbruk, matproduksjo, bosetningsmønstre, migrasjon, økosystemer og truede arter kan bli sterkt påvirket».

Amerikaneren Willis Eschenbach laget for knapt et år siden en oversikt om det samme, og spurte «Where is The «Climate Emergency?», dokumentert med historisk utvikling de siste 100 år.

Døde i ikke-klimarelaterte ulykker har vært på et lavt nivå siden 1920 (10-20 pr. mill. innbyggere), og klimarelaterte dødsfall falt fra 250 til under 20 pr. mill. En drastisk reduksjon av fare … og langt flere dør av kulde enn av hete.

Økonomiske tap grunnet vær har gradvis falt, fra ca. 0,3% av BNP i 1990 til rundt 0,2% i dag.

Statistikk viser ingen nedadgående trend i global nedbør. Det samme gjelder tørke.

Isen på Grønland og i Antarktis har minket de siste 30-40 år. Tall som oppgis, er store: 2-4000 Gigatonn (mrd. tonn). Men på en lineær skala som begynner på null, er det ikke mulig å se noen reduksjon i det hele tatt. Relativ reduksjon på 40 år er ca. 1/6000. Det samme gjelder sjøisen. Ifølge Al Gore skulle sommer-isen i Arktis være borte nå, men etter et minimum i 2012 er den i ferd med å øke igjen.

Det hevdes at stigningen i havnivået er alarmerende, men arealet av øyene i Stillehavet har økt de siste tiår. Det typiske, ved så godt som alle målestasjoner, er en lineær stigning eller synking, ingen akselerasjon.

Klimaalarmister har hevdet at isbjørnene er i fare for å dø ut. Men siden 1950-tallet har bestanden økt fra rundt 5000 til rundt 25000, en 5-dobling.

Krigen i Ukraina har fått mange til å skrive om matsikkerhet. Mange har fått med seg det. Få er klar over at for viktige matvarer har avlingene de siste 60 år økt mellom 50 og 350%. Det globalt viktigste produktet, ris, har økt med over 250%. Grunnen er enda færre klar over: økt global temperatur og mer CO2 i atmosfæren. Uten denne økningen ville det ha vært meget vanskelig mette verdens befolkning, som økte fra 6 mrd. i år 2000 til over 8 mrd. i dag.

Allerede før krigen i Ukraina mente mange at det var fare for matmangel. Da på grunn av at prisene på naturgass hadde økt så mye at det ikke lenger lønte seg å produsere kunstgjødsel, en viktig vare for landbruket. Grunnen var klimaalarmismens «grønne» skifte, og en storstilt utbygging av vind- og solenergi på bekostning av kjernekraft og fossil energi.

Den delen av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom (under 2 dollar pr. dag), har sunket fra 70% i 1950 til under 10% i 2015. Det skyldes primært fossile brensler, som klimaalarmistene ønsker å bli kvitt innen 2050.

«Klimakrisen» har sin årsak i en teori om at mer CO2 i atmosfæren, og at utslipp fra fossile brensler gir økt temperatur. Nylig skjedde et to-årig globalt, ikke planlagt, eksperiment med dette. Grunnet Corona ble utslipp betydelig redusert i 2020 og 2021. Likevel hadde dette ingen virkning på mengden CO2 i atmosfæren. Det tyder på at det er andre grunner til at innholdet av CO2 i atmosfæren øker. Sannsynligvis er det også andre grunner til at klima og temperatur endres, som variasjoner i stråling fra Sola og kosmisk stråling. Eller sykliske variasjoner i banene til de store planetene Jupiter og Saturn, eller Månen.

Men som det heter: Verden vil bedras, og vi med den.

 

Referanser

Aftenbladet:

https://www.aftenbladet.no/utenriks/i/8QoBL1/fn-sjefen-etter-ny-klimarapport-nesten-halve-menneskeheten-er-i-far

Willis Eschenbach:

https://wattsupwiththat.com/2021/04/25/wheres-the-emergency/

Kommentar fra Roy Spencer:

 

Treet nedenfor ble fotografert for noen år siden, men ble hugget ned av australske «naturvernere».

Treet sto (med stor sannsynlighet) på et 1-2 meter tykk jordsmonn da det begynte å vokse, antakelig for under 100 år siden.

Siden da har først havet (Det indiske hav) stått minst 1 meter høyere, og vasket bort jordsmonnet rundt treet. Deretter har det sunket tilsvarende.

Likevel hevdes det at havet har steget de siste 100 år.