,

GRØNN FREMTID?

Nedenfor er et innlegg som ble sendt til Stavanger Aftenblad, men ikke antatt.

***************

Matthieu Bulteau fra Greenpeace var i Aftenbladet 2.mai skuffet over at avisen ikke hadde nektet å ta inn to annonser fra Kllimarealistene. Forhåpentlig vil Aftenbladet selv begrunne hvorfor de ikke bedriver sensur.

Bulteau påstår at Klimarealistene  «velger sine ord med omhu for å forvirre leseren». Det er galt. Klimarealistene forsøker derimot å argumentere kun ut fra fakta, og ikke politiske påstander. Bulteau bes derfor konkret beskrive hva som er galt i annonsen. Når han skriver at «klimaendringene er dessverre reelle», så har han for så vidt rett i det. Naturlige klimaendringer skjer hele tiden. Menneskeskapt global oppvarming er det derimot få fakta som underbygger. En mengde argumenter og fakta som støtter dette, fins på nettstedet klimarealistene.com.

At det står «pengesterke interesser bak» Klimarealistene, utfordres Bulteau til å dokumentere. Annonsene ble finansiert gjennom frivillige bidrag fra medlemmer. I motsetning til Greenpeace Norge får Klimarealistene ingen offentlig støtte, og har så langt få sponsorer.

Greenpeace er imidlertid blant de som «tjener grovt» på det grønne skiftet. Amerikaneren Michael Moore (av alle!) har nylig frigitt en film som dokumenterer dette (Planet of the humans, kan streames gratis fra nettet). Filmen dokumenterer også hvor miljøskadelig energi fra sol og vind er. Havvind er derfor et feiltrinn. Den er i tillegg dyr, og vil aldri bli grunnlag for verdiskapende og varige arbeidsplasser.

En annen kilde for informasjon om virksomheten til Greenpeace er kanadieren Patrick Moore. Han var med på å starte organisasjonen på 1970-tallet, men kom etter hvert i sterk opposisjon til det organisasjonen etter hvert utviklet seg til. Moore har en rekke videoer om dette på youtube.com. 

Bulteau påstår også at «de fleste forstår at klimaendringene er reelle». De fleste, aller minst den politiske og økonomiske eliten, forstår lite av dette. Det er bare å gå til den siste boka til den svenske professoren Hans Rosling for å få dette dokumentert.

Roslings bok dokumenterer også at i løpet av de siste 200 år har nesten alt blitt bedre på Jorda – i alle land. Hovedårsaken til dette har vært tilgang til rimelig energi, fra fossile brensler.

Klimakampen kan godt ta seg litt hvile nå. Kampen om rimelig energi er derimot ikke over. Fossil energi dekker i dag rundt 80% av verdens energibehov. Det kan være grunner til å gå over til andre energiformer, men dette er ikke sol og vind. Per i dag er det kun moderne kjernekraft som kan erstatte energi fra fossiler. Det kan til og med løse et stort miljøproblem: gammelt radioaktivt avfall.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger