Det utføres jevnlig gallup-undersøkelser for å finne ut hva folk mener om klima og klimakrise.
Det bør imidlertid festes liten (eller ingen) tillit til at en gallup kan endre folks holdninger til klimaspørsmålet, og alle fall ikke bedre deres kunnskap. Det er boka Factfulness av den avdøde svenske professoren Hans Rosling et utmerket eksempel på. På noen av hans hans utallige foredrag verden over, presumptivt for oppegående forsamlinger av totalt 12.000 voksne i 14 forskjellige land (politikere, økonomer, lærere etc), stilte han 13 viktige spørsmål om situasjonen i verden, med 3 svaralternativ (ett var korrekt). For 8 av spørsmålene var det ingen land som svarte bedre enn det en gruppe sjimpanser ville gjort (de ville i gjennomsnitt ha 1/3 korrekte svar). Det eneste spørsmålet alle land svarte bedre på enn sjimpansene, var «Global climate experts believe that , over the next 100 years, the average temperature will get warmer/be the same/get colder». Det skulle imidlertid bare mangle, den enorme mediadekningen tatt i betraktning.
Det kan hende at det bare er å vente på at utviklingen motbeviser alarmistene. Det trenger ikke ta så lang tid …
Et annet alternativ er å skaffe sponsorer som kan hjelpe til med å fremme en mer faktabasert (og balansert) pressedekning. Det er gjort forsøk på dette overfor to oljeselskap: Vår Energi og Aker BP. Begge satser bevisst på økt produksjon på norsk sokkel (AkerBP også i andre land). Ingen av dem har brydd seg med en gang å svare på henvendelsen. Vår Energi kjører endatil for tiden (høsten 2019) helsides avisannonser med overskriften «To tanker i hodet samtidig». Men ikke de rette tankene ….
Når Norge (etter noens oppfatning) alene bruker 40 milliarder kroner i året på klima og miljø, og med de fleste media på sin side,skal det selvsagt noe til å stå imot. En gallup i dag er omtrent som å gjennomføre en gallup i Tyskland på slutten av 30-tallet om folk var enige med nazi-partiet eller ikke.
Dessverre er det følelser og politikk som står i førersetet i øyeblikket.