,

Elektriske biler og klima

Nedenfor er det gjengitt utdrag av en artikkel av amerikaneren Willis Eschenbach om elektriske biler og klima:
Her er utdraget:
I USA er det nylig publisert en studie som hevder at i 2021 reduserte private el-biler i USA bensinforbruket med 690 millioner gallons (ca. 2,6 milliarder liter). Som så mye annet som skrives om det grønne skiftete dette en stor overdrivelse, nærmest en løgn. Fossile brensler sto nemlig for 61% av produsert elektrisitet. Sammen med andre faktorer, ble bruk av fossiler grunnet el-biler kun redusert til en tredjedel (230 mill. gallon i stedet for 690).
I perioden 2010 til 2021 hevdes det videre at det ble spart 2,5 milliarder gallon (ca. 9,5 milliarder liter) med bensin, mens det korrekte er ca. 750 millioner. Denne besparelsen tilsvarer 2 dagers forbruk av bensin i USA.
Besparelsen det skrytes av, kostet skattebetalerne 10 milliarder dollar i direkte subsidier, og 7,5 milliarder dollar i støtte til ladestasjoner. For perioden 2010-2021 tilsvarte det en offentlig støtte på 23 dollar pr. gallon (ca. 60 kroner/liter).
Og hvem er det som kan nyte godt av denne offentlige støtten til el-biler? Selvsagt de rikeste. Det er estimert at så godt som samtlige el-biler i USA er kjøpt av de 20% som tjener mest (over 100.000 dollar i året).
I tillegg er det, i USA, slik at el-bilene er subsidiert gjennom skattefradrag.  Dette er, selvsagt, utformet slik at det kun er de med høyest inntekt som får full nytte av subsidiene.
Likevel, kanskje selvfølgelig, er det slik at salget av el-biler i USA kun er er brøkdel av salget av fossile biler. Det er lite sannsynlig at vedtaket om å forby salg av fossile biler etter 2035 vil ha stor betydning. Mer sannsynlig vil det bli umulig å gjennomføre.
For det er ingen klimakrise. Forhåpentlig blir dette klart for alle lenge før 2035. Den som lever vil se.
Og hva med Norge? Det blir nok den samme historien her, men Norge har langt flere penger å kaste bort før det skjer …