Kverulantkatedralen hadde nylig et debattmøte der det ble spurt om FNs klimapanel (IPCC) driver med politikk eller vitenskap. Det kan fastslås at det er mye politikk i rapportene og konkusjonene fra IPCC.  På møtet hevdet vindentreprenøren Rune Hersvik hardnakket at global og norsk petroleumindustri blir kraftig subsidiert. Globalt refererte han til det internasjonale energibyrået (IEA), […]

Om kollektivtrafikk i Stavanger. Innlegg i Stavanger Aftenblad 9.mars 2015. Styrelederen for Kolumbus, Steinar Madsen, slår i Aftenbladet den 4.mars til lyd for at vi bruker kollektive transportmidler, sykler eller går litt oftere. Dersom tallet på privatbilister reduseres med rundt 20%, vil trafikken gli langt smidigere, og det blir mindre tid kastet bort i kø […]