, , ,

VIDUNDERLIGE NYE VERDEN

Dette innlegget ble sendt til Stavanger Aftenblad ifm Kåkånomics, men ikke antatt.

Dette er ingen bokomtale, men en kommentar til boka Grønn Vekst av psykologen og MDG-politikeren Per Espen Stoknes. Boka, som kom ut i år, er også tema for Bokprat på Sølvberget under Kåkånomics 2020. 

Del 1 i boka er om vekst på nye måter, og starter med en kraftig kritikk av den dominerende vekstfilosofien (kapitalismen) fra den industrielle revolusjon startet og fram til dag. Med et ønske om å avfeie det kapitalistiske systemet og utforme det på nytt. I det ligger det en underliggende forståelse for styrken i kapitalismen.

Så beskrives hvordan en kan hoppe bukk over fossilt brensel og elektrifisere verdens fattige, gjennom en rekke epokegjørende innovasjoner: omgjøring av bygninger til kraftstasjoner, biler som renser lufta, magiske fabrikker og mye annet. Mye av dette synes å komme av seg selv, og Stoknes er selv med på det. Bare en kvitter seg med 1900-tallets «gråvekstfortelling», vil det komme en ny bølge av systemomveltende innovasjoner. At det er fossil energi og dens avløpere som må betale for dette, sies det ikke noe om.

Del 2 er om det Stoknes kaller «vekstkompasset», fire retninger framtidig vekst kan ta: fra grå vekst til grønn vekst, og grønn vekst til sunn vekst. Mye går ut på å redusere sløsing, og økt gjenbruk av materialer. Få er imot det, men det er noe som utmerket kan gjennomføres i den eksisterende økonomien. Det gjelder å gjøre forbrukerne mer økonomiske og kvalitetsbevisste, slik at de kan stille krav ved sine innkjøp, og investeringer. Det vil automatisk redusere ressursbruken.Reduksjon av søppel skjer mer eller mindre av seg selv med økende velstand, sammen med fornuftige offentlige reguleringer. 

Stoknes vil ha en rettferdig vekst og mindre ulikhet. Igjen kan dette best løses gjennom fornuftige offentlige rammebetingelser og et godt skattesystem. Det er viktig å være klar over at det i første rekke er enkeltpersoner, ikke alle, som skaper innovasjoner og framskritt. Dette kan godt gjøres gjennom velprøvde markedsmekanismer, uten store omveltninger.

Del 3 er om hvordan «sunn vekst» kan oppnås i praksis. Siden dette også skal være en «grønn vekst», er det viktigste tiltaket som foreslås, en storstilt overgang til sol- og vindenergi, og elektrifisering, innen 2050. Målet er å legge ned alle fossile kraftverk, som i dag produserer rundt 80% av all elektrisk energi i verden. Det gis ingen konkrete beskrivelser på hvordan dette skal skje, men det skal til slutt gi rimeligere energi. At dette i tillegg skal skje uten bruk av ny kjernekraft, er et umulig ønske. 

Stoknes, og mange med ham, er overbevist om at en vidunderlig ny verden kan skapes. 

Med en liten omskriving av det Stoknes skriver i forordet til boka, kan følgende spørsmål stilles:

«Hvordan kunne velutdannede moderne borgere, flasket opp med intet mindre enn Goethe, bli ledet på villspor av karismatiske galninger som pisket opp massene på massemøter, og brukte media til politisk propaganda?»

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger

 

Kommentarer til og sitat fra boka «Grønn vekst – en sunn økonomi for det 20.århundre» 

av Per Espen Stoknes

Fra forordet: 

«Hvordan kunne velutdannede moderne borgere, flasket opp med intet mindre enn Goethe, bli ledet på villspor av karismatiske galninger som pisket opp massene på massemøter, og brukte media til skremselspropaganda?»

Hvis vi vil ha endring, må vi utforme rammeverket rundt kapitalisme og vekst på nytt, og ikke arme løs på eller drepe det og derigjennom avvise den menneskelige psykens ubevisstelengten eter vekst. For hverken kapitalisme eller vekstdynamikk kommer til å forsvinne med det første.

Markeder kan være forbløffende vitale. De er fabelaktige motorer for å skape fremdrift, rikdom, helse samspill og overraskelser.

Fra:

Strategier

  • Radikalt øke investeringene i ny fornybar energi
  • Øke hastigheten på produktiviteten i bærekraftige matkjeder
  • Implementere nye utviklingsmoteller i fattige land
  • Sette i gang med ulikhetsreduksjon i større skala enn noensinne
  • Trappe opp investeringene i utdanning for kvinner, likestillingen mellom kjønnene, helse og familieplanlegging