, ,

Media, universitet og klimakrise

Dette er en kommentar til gjestekommentaren i Stavanger Aftenblad 26.august 2019 fra den nye rektoren ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn.

Mohn hevder i dette innlegget at «verda er i dag på veg mot 3-4 graders oppvarming». Dette er galt. De som ønsker en mer balansert fremstilling, bør lese denne Kartikkelen av Dr.Roy Spencer, en av verdens fremste klimaforskere (og kanskje den mest pålitelige):

Spencer er faktisk av den oppfatning at det meste av den ubetydelige globale oppvarmingen som har funnet sted etter 1950, er menneskeskapt.
Mohn siterer mottoet for UiS: «Utfordre det velkjente, utforske det ukjente». Á apropos dette, skriver Spencer: «I would much rather have teachers spending more time teaching students how to think and less time teaching them what to think.»
Kanskje burde Spencers artikkeltrykkes opp og deles ut til alle nye (og gamle) studenter ved UiS.,