,

Bompenger og parkeringsavgifter

Dette innlegge er sendt til Stavanger Aftenblad, men ikke publisert der.
Innlegget er en kommentar til debatten i Aftenbladet om bruk av bompenger for å redusere biltrafikken i sentrum av Stavanger (og andre byer). De samme argumentene kan imidlertid brukes for å fjerne bompenger på alle hovedveier i Norge. Full finansiering av alle investeringer i samferdsel via Oljefondet vil være et viktig bidrag til å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig. Et konkurransedyktig næringsliv er det eneste som på sikt vil sikre  at Norge vil være et velferdsamfunn. Da må kostnader, og lønninger, tilpasses nivået i våre naboland.
***********************
Harald Birkevold spør i Aftenbladet 6.9 «Hvordan skal de ambisiøse klima- og trafikkmålene skulle nås når rushtidsavgiften fjernes? Trolig blir det svindyrt å parkere».
At de mål som er satt, vil bli vanskelig å nå, er sikkert. Antakelig vil de ikke bli nådd. Det skyldes en politikk uten forankring i realiteter. At klimatrusselen er ikke-eksisterende, og kun er et middel til å oppnå politisk makt, skal det ikke gås videre inn på her. 
Bil-trafikken i sentrum av de fleste byer har uten tvil blitt for stor. Problemet er imidlertid ikke utslipp av CO2, men av partikler fra eksos, samt gatestøv som skapes av biltrafikken. Eksos-partikler blir det mindre og mindre av, grunnet bedre motorer, mens gate-støv fra trafikken øker med antall biler, fossile som elektriske. Det er derfor ønskelig å redusere antall biler i bysentra. Det vil gi et langt bedre miljø for folk som ferdes i byene. Utenfor byene er problemet lite.
Å redusere bytrafikken gjennom rådyre samferdselsprosjekt, delvis finansiert med bompenger, har vært et gigantisk feilgrep. Alle samferdselsprosjekt bør finansieres fullt ut av det offentlige. De tjener alle, ikke bare bilistene. Norge er i den heldige situasjon at dette enkelt kan gjennomføres ved bruk av Oljefondet. Dette er imidlertid en «ikke-sak» for politikere (og økonomer). Gjennomførte prosjekt må uansett betales. Og mange nye står for tur, som selvsagt i mange tilfelle kan gjøres biligere. Så lenge Oljefondet ikke skal røres, er bompenger eller økt skatt den eneste løsningen. Det gjør norsk næringsliv mindre konkurransedyktig, og norske borgere får mindre å rutte med.
En reduksjon av biltrafikken i sentrum kan imidlertid gjennomføres effektivt, og langt rimeligere. Her er et forslag:
  1. Bruk Oljefondet og fjern alle bomstasjoner umiddelbart.
  2. Innfør en kraftig økning i parkeringsavgiftene i bysentra (dobling eller tre-dobling), lik for alle biler – også elektriske.
  3. Bruk inntektene fra parkeringen til å redusere kollektivsatsene på (elektriske) busser og tog.
For å hindre en uforholdsmessig stor belastning for næringsdrivende og bilister som har nødvendige ærend i sentrum, kan eksempelvis den første halve timen være gratis parkering.
Dette forslaget vil gjøre det «svindyrt» å parkere, som Birkevold antyder. De aller fleste vil imidlertid ha et langt billigere alternativ – med buss eller tog. Totalt sett er denne løsningen langt bedre for samfunnet.
På sikt er en fornuftig bruk av Oljefondet – i Norge – den eneste måten å sikre fremtidig velferd – og pensjoner.
Ref:
Harald Birkevold i SA 6.9.2019
https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/kJb7Xj/Rush-nei-apner-for-svindyr-parkering