, ,

KOLLEKTIVPOLITIKK OG KLIMA

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 7.januar 2023, under tittelen «Skal utslippene ned, må politikerne begynne å tenke praktisk»

Stavanger kommune gikk høsten 2018 høyt på banen med mål om 80 prosent kutt i klimagassutslippene i perioden 2015-2030. De fleste, unntatt lokale politikere, forstår at dette er et  urealistisk og umulig mål. Siste års resultat har endatil vist en liten oppgang i utslipp.

For å bidra til en reduksjon i utslipp av klimagasser, har politikerne ønsket at befolkningen i større grad skal reise kollektivt i stedet for å bruke privatbil. Det ble innført flere insentiv for å oppnå dette. Ett av dem har vært prisgunstige billettpriser for kollektivreisende, spesielt en 24-timers periodebillett for buss og tog. For 60 kroner (30 for pensjonister) kunne de reisende reise et ubegrenset antall turer i løpet av 24 timer (i Sone 1), og denne ordningen ble meget populær. Så populær at det har ført til en «vesentlig reduksjon i dekningsbidraget for kollektivtransporten». Av den grunn ble prisen for en 24-timers billett økt med 43% fra årsskiftet.

Når politikerne ønsker å kutte utslipp av klimagassen CO2 (noe som egentlig er helt unødvendig for verdens viktigste gass), må det regnes med at det vil bli kostbart. Det må uansett gjøres en økonomisk prioritering av hvilke tiltak som er de beste.

Ifølge Aftenbladet er elbil-subsidiene i statsbudsjettet for 2023 på 39,4 milliarder kroner. Kommunale elbil-subsidier kommer antakelig i tillegg. Ned 500.000 elbiler i Norge, blir hver bil i gjennomsnitt subsidiert med i underkant av 80.000 kroner bare på ett år. Sagt på en annen måte: hver eneste nordmann, stor som liten, subsidierer i 2023 elbilene med over 7000 kroner. Dersom disse midlene i stedet ble brukt på kollektivtransport, kunne alle reise kollektivt GRATIS!

Det er høyst diskutabelt om elbiler i et livsløpsperspektiv i det hele tatt fører til reduksjon i utslipp av klimagasser. Dersom all kollektivtrafikk var gratis, ville utslippa klimagasser i trafikken uten tvil reduseres drastisk. I tillegg ville det føre til bedre luftkvalitet og enklere parkering i tettbygde strøk.

En annen sak, som politikerne kan gjøre noe med nesten over natten, er et enklere og bedre kollektivtilbud til Stavanger lufthavn, den viktigste endestasjonen for lokalt reisende på Nord-Jæren. Det kan gjøres ved å forlenge bussrutene 2 og 3 til flyplassen. Antakelig vil 2/3 av alle som bor i Stavanger, da få en reisetid på under en halv time til inngangen på flyplassterminalen. Det vil føre til ubetydelige ekstra kostnader for fylket/Kolumbus, men langt rimeligere for de reisende. Utslipp av klimagasser, og ikke minst trafikken, vil bli kraftig redusert.

Det er på tide norske politikere, lokale som nasjonale, begynner å tenke praktisk i sitt arbeid med å forbedre samfunnet.

 

Referanser

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/dwv2Q1/attraktiv-billett-ble-for-populaer-oekte-prisen-43-prosent

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/9K3nz9/stavanger-sliter-med-aa-levere-paa-haarete-klimamaal

Iflg. Aftenbladet:

Subsidiene er knyttet til reduserte skatteinntekter ved å kjøp og bruk av elbil. Ifølge årets statsbudsjett utgjør samlet elbilsubsidiene 39,4 milliarder kroner i 2022 (Prop. 1 LS, Boks 1.1, side 185). Subsidiene har de to siste årene økt med ti milliarder i året.20. okt. 2022

https://wattsupwiththat.com/2022/09/07/electric-cars-are-not-zero-emission-vehicles/