,

KJERNEKRAFT, ENERGI OG KLIMA

Det svenske tidsskriftet «Dagen Industri» hadde nylig en utmerket leder om kjernekraft, «Kärnfrågan är klimatet«.
Konklusjonene om at kjernekraft er løsningen for fremtidens energi, er helt sikkert korrekt. Men utgangspunktet for lederen, og klimadebatten, er galt.
Det er ikke CO2 som er problemet, men utslipp av partikler ved brenning av fossiler. Her er en link til nettutgave av The Economist:
Et kort utdrag om årlige globale dødsfall:
«The death toll is enormous, according to a new paper by researchers at Harvard University in America, and University College London (UCL) and the University of Birmingham in Britain. Their study, published in Environmental Research, estimates that in 2018, 8.7m global deaths were associated with breathing air pollution from fossil fuels, almost one-fifth of all deaths worldwide».
Eksos kan nok fjernes, men den fremtidige løsningen er ganske sikkert kjernekraft. Spesielt dersom Jan Emblemsvåg har rett i at kostnadene (USD/kW) for kabrikkproduserte små reaktorer (SMR) vil bli mindre enn 25% av tilsvarende for sol og vind, uten å ta hensyn til at det i tillegg fås stabil kraft.
Som den tyske biologen Prof. Dr. Ulrich Kutschera sier, er CO2 en velsignelse for atmosfæren:
… og ifølge den amerikanske klimaforskeren Dr. Roy Spencer (ansvarlig for temperaturmålinger med satellitt), er global oppvarming grunnet CO2 relativt liten, og skyldes i all hovedsak såkalte «urbane varmeøyer» (Urban Heat Island, UHI), der menneskene har bosatt seg:
Som denne figuren antyder, har temperaturøkningen i perioden 1973-2020, pr. dekade, økt med befolkningstettheten.
PastedGraphic-1.tiff
At CO2 er en velsignelse, understøttes også av NASA her: LINK
Verden blir stadig grønnere ….
Jan og Marianne Emblemsvåg skriver her at kjernekraft er (vil bli) langt billigere enn vindkraft: