Hva om det ikke er noen klimakrise?

I denne linken stilles det en rekke kritiske spørsmål til om verden er på veg inn i en klimakrise:

https://wattsupwiththat.com/2019/10/07/what-if-there-is-no-climate-emergency/

Nedenfor er noen utdrag fra linken, oversatt til norsk.

Rollen CO2 spiller

 • Drivhuseffekten er essensiell for alt liv på Jorda. Uten den ville temperaturen vært 33 grader lavere.
 • Mesteparten av drivhuseffekten (>80%) skyldes vanndamp
 • CO2 er ingen forurensing
 • Alt liv på Jorda avhenger av CO2
 • Ved en CO2-konsentrasjon på under 150 ppm vil alt liv på Jorda dø ut. Under siste istid var konsentrasjon ned mot dette (180 ppm)
 • Økt innhold av CO2 gjør at plantene kan klare seg med mindre vann.
 • Jorda er blitt rundt 15% grønnere de senere år, grunnet økt CO2
 • Menneskene bidrar med ca 3% av CO2 i karbonsyklusen
 • Effekten av mer CO2 på temperaturen i atmosfæren avtar logaritmisk. Ved 400 ppm (som nå) er 87% av CO2s drivhusffekt brukt opp.
 • Det er liten, eller ingen, fare for at økt innhold av CO2 vil gi en temperaturøkning på +2 grader.
 • Det vil være meget fordelaktig for livet på Jorda om 2-gradersmålet blir nådd (noe som ikke er sannsynlig).
 • Forsøk på dekarbonisering vil være mislykket, og helt irrelevant.
 • Fossile brensler har vært, og er, en gave fra naturen.

Men kanskje står Jorda foran en katastrofe

 • Data fra iskjerner fra år 1000-2000  viser at dette årtusenet var det kaldeste etter siste istid
 • Nedkjølingen har vært på -0,14 grader/millenium, 20 ganger så mye som før Romertiden
 • Straks etter siste istid steg temperaturen ca. 2,5 grader/millenium
 • Det er stor fare for at temperaturen over tid vil fortsette å falle
 • Den siste perioden med stigende temperatur sluttet for rundt 20 år siden (år 2000), og Jorda kan stå foran en ny istid.
 • Jorda kan stå foran en snarlig ny kuldeperiode grunnet meget lav solaktivitet
 • Været blir verre når det bli kaldere.
 • Kulde reduserer matvareproduksjonen
 • Forsøk på å kontrollere utslipp av CO2 vil ikke kunne forhindre en kommende klimakatastrofe grunnet kulde

Politikk

 • Den egentlige grunnen til “grønn politikk” er å bringe den vestlige (markedsstyrte) til kollaps
 • Grønn tenking kan betraktes som en fortsettelse av den kalde krigen
 • Russland, Kina og India ler av den måten vestlige regjeringer er blitt indoktrinert i grønn tenking for å endre sin politikk, med enorme kostnader og liten effekt. Dette støttes av vestlige “nyttige idioter” (Lenins uttrykk).
 • Utviklingsland og land i Østen vil ikke blindt følge disse vestlige “dydseksemplene”.