,

Godt nytt fra sykehuset

Dette innlegget om det nye sykehuset i Stavanger ble sendt til både Stavanger Aftenblad og Rogaland Avis.

Begge avisene har latt være å publisere det. Det tas som et nytt bevis på at for avisene er det helst dårlig nytt som er godt nytt …

********************************

Før beslutningen om å legge det nye sykehuset (SUS) til Ullandhaug, var det mange som i stedet ville utvide sykehusområdet på Våland. En viktig grunn til dette var den umiddelbare nærheten til Paradis stasjon, med de fordeler dette ville gi for lettvint adkomst til sykehuset med kollektive transportmidler – for ansatte og besøkende til sykehuset.

Prosjektleder for nye SUS på Ullandhaug, Kari-Gro Johansson, hadde nylig et meget godt foredrag om det nye sykehuset.

Det var derfor meget interessant at Johansson fortalte at det skulle bygges et nytt kollektivfelt fra Jåtten stasjon direkte til sykehuset (og videre til universitetet), forbeholdt kun for (elektriske) busser og ambulanser. Ifølge Johansen vil det ta 2 minutt å komme fra Jåttå stasjon til sykehuset. Dette er ikke registrert omtalt i pressen i det hele tatt. Johansen skrøt i tillegg av det gode samarbeidet med, og kreativiteten hos, Kolumbus.

Omtrent samtidig med debatten om nye SUS var det en intens debatt om Bybane i Stavanger. Her ble det forslått å i stedet satse på jernbanens dobbeltspor, og matebusser til togstasjonene (Tog+Buss). Det nye forslaget for kollektivtransport til SUS er helt i tråd med dette forslaget.

Sykehus-traséen trenger imidlerid ikke bli den eneste med direkte aksess til en jernbanestasjon, kanskje endatil med elektriske, sjåførløse, busser. Mariero stasjon kan være er en god fortsettelse. Det kan fjerne mye unødvendig biltrafikk – og kanskje redusere omfanget av den nye Bussveien.

Dersom lokale politikere virkelig ønsker å redusere biltrafikken i distriktet, burde de også se på muligheten for mer kollektivtrafikk til Sola flyplass. Etter hvert som virkningene av Covid-19 går over, vil antakelig flyplassen igjen bli det viktigste ende- og startpunktet for reiser på Nord-Jæren. En enkel, og ikke minst billig, måte å øke tallet på kollektivreiser dit drastisk, er å forlenge traséene for buss nr. 2 og 3 frem til flyplassen. At dette ikke har skjedd for lenge siden, tyder på manglende forståelse hos både politikere og offentlig administrasjon.