,

Global oppvarming og klima

Sivilingeniør Ove Huus hadde den 3.februar et overbevisende innlegg om sporgassen CO2 for Rotary-foreningene i Sør-Rogaland. Han slo fast at CO2 har liten eller ingen betydning for den globale oppvarmingen:

  • det er ikke noe beviselig vitenskapelig belegg for menneskeskapt global oppvarming. 
  • det er imidlertid klart at den globale temperaturen har steget, om enn ujevnt, etter siste istid.

Klimarealistene i Norge har et vitenskapelig råd bestående av over 20 meget kompetente personer med relevant bakgrunn. At de fleste er i nærheten av, eller over, pensjonistalderen blir brukt imot dem. Som om kompetanse er omvendt proporsjonal med alder …..

Det som av svært mange, politikere og i media, underslår, er at «klimakrisen» egentlig er et hovedsakelig politisk konstruert verktøy for å oppnå politiske mål. Her er noe bakgrunn for dette:

Maurice Strong var en kanadisk millionær som hadde slått seg opp på olje og energi. Han var imidlertid en selverklært sosialist, med et mål om å etablere en verdensregjering. Han var med på å etablere FNs klimapanel (IPCC), og ledet klimamøtet i Rio de Janeiro i 1992. Strong har sagt:

“Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring that about?”

Strong ble senere anklagd for økonomisk svindel i Kanada, og levde i sine siste år i eksil i Kina, beskyttet av sin kommunistiske niese. Hun bodde bl.a. sammen med Mao i 2 år.

Al Gore er kjent av alle. Mindre kjent er hans første møte med den kjente svenske professoren Hans Rosling. Gore ville ha hjelp til å bruke Roslings boblediagram i sin klimapropaganda (se Roslings bok Factfulness). 

«Vi må skape frykt» sa Gore til Rosling ved starten av møtet. Rosling avslo.

Christiana Figueres var leder for FNs klimaprogram under klimamøtet i Paris i 2015. Her er noe hun uttalte før møtet:

“This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution”

og la til at: 

“the aim is not to save the world from ecological calamity but to destroy capitalism.”

Naomi Klein – en fremtredende kanadisk forfatter og klimaaktivist – har uttalt dette:
«Forget everything you think you know about global warming. The really inconvenient truth is that it’s not about carbon—it’s about capitalism. The convenient truth is that we can seize this existential crisis to transform our failed economic system and build something radically better».

Konsekvensene dersom disse personene, og deres bevegelse, oppnår sine mål om full overgang til en «grønn verden» i 2050, vil med stor sannsynlighet bli katastrofale. 

Konsekvensene er nærmere omtalt her (for USA)