,

Enestående mulighet for flere kollektivreiser

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 11.januar 2020:
https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/70Ma2K/en-enestaende-mulighet-etter-flyplassbrannen
Brannkatastrofen på Sola i januar 2020 var forhåpentlig en engangshendelse. Det er imidlertid nesten utrolig at parkeringshuset ikke var utstyrt med sprinkleranlegg, eller lett tilgjengelig brannslukkingsutstyr for slukking av en enkelt bilbrann. Ifølge Aftenbladet 9.januar er det normalt over 3000 bilbranner i Norge. Med rundt 2 millioner biler, betyr det at det er 1,5 promilles sjanse for at din bil begynner å brenne i  løpet av et år.
Ansvaret for brannen har uten tvil Avinor, som har utvist en stor mangel på risikoforståelse.
Men brannen byr også på en enestående mulighet for økt kollektivtrafikk på Nord-Jæren. 
Etter brannen må det forventes at det i lang tid vil bli parkeringsproblemer for alle bilister som skal til flyplassen. Med gjenreising av parkeringshuset kan det bli flere år med trafikkproblem.
Dette kan i stor grad løses på en enkel måte:
  1. Forleng traséen for rute 2 og 3 helt frem til flyplassen, og øk frekvensen om nødvendig.
  2. Endre rute 42 (eller opprett ny rute) fra Sandnes slik at den tar raskeste veg fra Sandnes til flyplassen (uten unødvendig sight-seeing).
  3. Opprett eventuelle ny bussruter direkte til flyplassen fra lenger sør på Jæren.
Dette forslaget til bedre kollektivtilbud på Nord-Jæren er tidligere foreslått direkte for Kolumbus og ledere i Rogaland fylke, men uten resultat.
Dersom forslaget settes ut i livet raskt, kan det til og med hende at det ikke er nødvendig å bygge opp igjen det ødelagte parkeringshuset, siden biltrafikken blir vesentlig redusert.
En bi-effekt av forslaget vil selvsagt være at utslipp av eksos reduseres vesentlig, og gjør det mulig å realisere de urealistiske “klimamål” som Stavanger kommune har vedtatt. Trafikken gjennom bomringene vil nok også minke, og det er kanskje ikke alle like glade for, selv om det er bra.
Det er aldri så galt at det ikke er godt for noe ….