Om mobbing. Innlegg i Stavanger Aftenblad 13.august 2015 under tittelen: Hva med individets ansvar og gode leveregler? Professor Sigrun K. Ertesvåg hadde den 11.august en kronikk i Aftenbladet om kampen mot mobbing. Regjeringa har startet sin fjerde kampanje mot mobbing i skolen på 30 år, basert på det såkalte Djupedal-utvalget sine råd (NOU 2015:2). Forhåpentlig har […]