Innlegg i Stavanger Aftenblad 24.10.2013 i klimadebatten. Lektor Harald Liebich forsøkte i Aftenbladet 16.10 å korrigere de han kaller «klimaskeptikerne» (den norske organisasjonen heter Klimarealistene), gir om situasjonen i verdenshavene.  Liebich gir først en liten leksjon i «hurtigfysikk» om jordas varmebalanse. Han avslutter  med å fortelle at «havets varmelagringsevne er 30 ganger større enn atmosfærens». […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 5.10.2013 om klima Stavanger Aftenblad hadde 19.september en stor artikkel over midtsidene med en tittel som uttrykte det stikk motsatte av ovenstående. Dette var nok bare en forsmak på den nye rapporten fra FNs klimapanel (IPCC), som fremlegges i Stockholm fredag 26.september. Det kommer sikkert flere artikler av samme slaget.  For […]

Dette er noen tanker etterStortings-valget i 2013. Norge har nettopp valgt et nytt Storting. De fleste er nok såre enige om at vi har hatt et demokratisk, og vel gjennomført, valg. Når det gjelder de overordnede linjene, nemlig valg av hvilke partier som skal være styrende, er det rimelig klart at folket har bestemt gjennom […]