KLIMAETS TILSTAND – 2020

Dette innlegget ble sendt til Stavanger Aftenblad for publisering, men ikke tatt inn.

Innlegget omhandler klimaet reelle tilstand i 2020 – som summert av den norske klimaeksperten som kan mest om klima.

*************************************

Professor (emeritus) Ole Humlum har vært professor i fysikalsk geografi ved Universitetet i Oslo siden 2003, og før det ved Universitetet i Nord-Norge på Svalbard. Humlum er medlem av Klimarealistenes vitenskapelige råd, og med i Academic Advisory Council for The Global Warming Policy Foundation i London. Hans nettsted, climate4you.com, er uten tvil ett av de beste, og mest pålitelige, for klimadata som fins. 

Nylig ble det kjent at Miljøstiftelsen Bellona driver et prosjekt der de overvåker nettsted og sosiale profiler, som de mener sprer klimamyter. Klimarealistene er nevnt som en viktig spreder i Norge, og Ole Humlum står kanskje allerede på Bellonas liste. 

Klimarealistene har utfordret Bellona til en åpen debatt for å bekjempe klimamyter, men det gjenstår å se om Bellona tar utfordringen. Cicero, det statlige sentret for klimaforskning, har så langt ikke villet stille opp til slik debatt.

Humlum har i flere år utgitt en årlig rapport kalt The State of the Climate, og har siden mars 2009 publisert månedlige oppdateringer av klimaet. The State of the Climate 2020 er en rapport på over 40 sider, med informasjon om en rekke sider av klimaet:

 • Generell oversikt
 • Gobal overflatetemperatur i 2020
 • Månedlig og årlig global temperatur i troposfæren siden 1979
 • Månedlig og årlig overflatetemperatur siden 1979
 • Vurdering av feil, konsistens og kvalitet av temperaturdata
 • Sammenligning av målinger på overflaten og fra satellitt
 • Temperaturendringer i atmosfæren over land og hav, og i forskjellige høyder
 • Polare lufttemperaturer
 • Havtemperaturer i forskjellige dybder
 • Klimaindekser for Sør-ishavet, Stillehavet og Atlanterhavet
 • Endringer i havnivået
 • Havis
 • Snødekke
 • Tropiske stormer, andre stormer og vindobservasjoner
 • Referanser og linker til datainformasjon

Rapporten innholder en rekke meget oversiktlige og lett forståelige figurer og oversikter. 

Dagens status for klimaobservasjoner er oppsummert slik i slutten av april 2021:

 1. Observerte gjennomsnittlige endringer i global lufttemperatur de siste 30 år er +0,15 grader C pr. dekade. Fortsetter denne utviklingen, vil temperaturen øke med rundt 1,2 grader C innen år 2100
 2. Målinger av havnivå langs verdens kyster indikerer en global havnivåstigning på 1-2 mm/år. Økningen de siste 100 år har vært stabil, uten akselerasjon i senere tid. Fortsetter dette, vil stigningen ved kystene typisk øke med 8-16 cm innen år 2100, men mange lokasjoner som ble påvirket av siste istid, vil oppleve en relativ senking av havnivået.
 3. Siden 2004 har havet ned til 1900 meter dybde blitt varmet opp 0,07 grader C. Største oppvarming, rundt 0,2 grader C i vanndybde 0-100 meter, har skjedd rundt ekvator, der innkommende solstråling er sterkest.
 4. Endringer i atmosfærens CO2 følger etter endringer i lufttemperaturen, og global lufttemperatur følger etter endringer i havets overflatetemperatur.
 5. Det er Ingen målbar effekt på atmosfærisk CO2 grunnet COVID-relatert fall i utslipp av drivhusgasser. Naturlige synker og kilder for atmosfærisk CO2 overstyrer menneskelige utslipp.

Humlum gir seg ikke ut på å formulere noen endelige konklusjoner, med det er ingen grunn til å vente noen form for klimakrise grunnet menneskelig aktivitet.

Humlums sammendrag er meget langt fra den norske regjerings uttalte oppfatning, og politiske tiltak. Den norske regjering sitter ikke på de beste fakta, og det er ikke korrekt som Klaus Mohn hevder i Aftenbladet den 31. mai, at «klimautfordringa tårnar seg opp».

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger