,

EN KATASTROFAL KLIMAPOLITIKK

Dette innlegget ble sendt til Stavanger Aftenblad, men ikke tatt inn i avisa.

Sivilingeniør Einar H. Årstad spurte i Aftenbladet den 27.juni om hvorfor vi skal rasere naturen når det har null effekt på verdens klima. Leserinnlegget fikk et stort antall kommentarer, og nesten samtlige var enige med Årstad. Han baserte seg på fakta. Det var kanskje derfor få klimaalarmister hengte seg på.

Blant politikere, og svært mange i næringsliv og finans, er troen sterk på en menneskeskapt global oppvarming grunnet utslipp av «livets gass», CO2. Dette til tross for at det hele bygger på en teori som ikke på noen måte er vitenskapelig «bevist».

Satellittmålinger av temperaturen i Jordas atmosfære er antakelig de klart beste. De siste mållngene fra Universitetet i Alabama viser at gjennomsnittlig global temperatur i juni var den laveste på 22 år, og i tropene den laveste på 10 år.

Den amerikanske miljøaktivisten Michael Schellenberger har antakelig rett når han hevder at tysk klimapolitikk var en forutsetning for at Russland kunne angripe Ukraina. Troen på en global oppvarming var den direkte årsaken til beslutningen om den tyske energiomstillingen til fornybar energi fra sol og vind. Sammen med vedtaket i 2010 om å stoppe alle tyske kjernekraftverk innen 2023, førte dette til at Tyskland gjorde seg fullstendig avhengig av russisk gass. Det i sin tur gjorde at Putin uten frykt kunne invadere Ukraina, med de katastrofale følger dette har hatt for europeisk energiforsyning og -priser.

Professor (emeritus) Harald Yndestad er kanskje den nordmann som vet mest om temperatur og klima i det nordlige Atlanterhavet og Barentshavet. På sin nettside skriver han følgende:

«Ideen om drivhuseffekten er basert på et modell-basert paradigme. Dette paradigmet har til nå oversett temaet naturlige klimaendringer. Spørsmålet er om våre politiske myndigheter har stolt for mye på ideen om menneskeskapt global oppvarming. Studiet av naturlige klimavariasjoner, viser at naturen kan ha sine egne planer. En ny kald klimaperiode vil få store konsekvenser for energiproduksjon og matproduksjon, spesielt her oppe i det kalde nord. Det betyr at den grønne bølgen bør konsentrere seg om det som er grønt. Ivareta økosystemer og matproduksjon på land og i vann».

Yndestad er langt fra den eneste som mener Jorda er på veg inn i en kaldere periode, uten at norske media bryr seg særlig.

Kanadieren Patrick Moore har antakelig rett i at den positive effekten av CO2 er langt større enn ulempene. Det samme hevder amerikaneren Craig Idsoe med bakgrunn i forskning på CO2 og plantevekst.

En annen kanadier, Maurice Strong, som ledet klimamøtet i Rio i 1992, sa før dette møtet:

«Vi kan komme til det punkt at den eneste måten å redde verden på, er kollaps av den industrielle sivilisasjon. Er det ikke vår plikt å sørge for det?»

Det kan se ut som Strong er i ferd med å nå sitt mål, om ikke ledende politikere snart gjør helomvending.

REFERANSER:

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/282nKl/hvorfor-rasere-naturen-naar-det-har-null-effekt-paa-verdens-klima

https://www.drroyspencer.com

https://www.climateclock.no/2022/06/25/ny-kald-klimaperiode/

https://fcpp.org/wp-content/uploads/2016/06/Moore-Positive-Impact-of-Human-CO2-Emissions.pdf

.. og så går Sri Lanka konkurs, av samme grunn:

https://michaelshellenberger.substack.com/p/green-dogma-behind-fall-of-sri-lanka?utm_source=substack&utm_medium=email

… og her er et svensk eksempel på hvor galt det går:

https://www.document.no/2022/08/11/alle-eu-land-med-strom-nodlosninger-i-stedet-for-ny-politikk/