Professor Jan Emblemsvåg (NTNU/Ålesund) har skrevet en lengre artikkel i tidsskriftet NATUREN (nr.2/2023) om «De grunnleggende forholdene et energisystem må ta hensyn til for at det skal være bærekraftig»: https://www.idunn.no/doi/10.18261/naturen.147.2.2 (bak betalingsmur). Sammendrag i artikkelen: «Artikkelen ser på de grunnleggende forholdene som må oppfylles for at et kraftsystem i det hele tatt skal fungere rent […]