, ,

VINDKRAFT TIL HAVS – ET SUBSIDIESLUK

Oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland, SPU) investerte nylig 13,9 milliarder kroner i verdens nest største vindkraftverk til havs, i Nederland. Det stilles spørsmål ved denne investeringen her: https://www.ivars.no/forstar-spu-okonomi/.

Nylig ga The Global Warming Policy Forum i London (GWPF) ut en rapport om kostnader for havvind i UK, der det stilles store spørsmål ved offisielle estimat for kostnadene for vindkraft til havs:

https://www.thegwpf.org/cheap-offshore-wind-power-claims-are-false-data-reveals/

GWPF har også sendt ut en pressemelding om subsidier for 6 store vindkraftverk til havs i UK:

https://www.thegwpf.com/high-wind-subsidies/

Det skal her ses litt nærmere på denne pressemeldingen. Den omtaler følgene vindkraftverk:

Kraftverk Kapasitet

MW

CfD-utbetalinger i 2020

MGBP

Årlig produksjon i TWh ved 40% kapasitetsutnytting
Burbo Bank Extension Offshore Wind Farm 254,2 137,9 0,895
Dudgeon 402 241,8 1,415
Walney Extension Offshore Wind Farm 659 392,0 2,320
Beatrice Offshore Wind Farm Limited 588 288,5 2,070
Hornsea Offshore Wind Farm (Project1) 1200 377,4 4,224
East Anglia 1 714 213,3 2,513
SUM 3817,2 1650,9 13,437

CfD = Contract for Development

1 GBP = 11,60 NOK (april 2021)

Den estimerte årlige produksjonen i 2020 er 13,437 milliarder kWh.

Totale utbetalinger for CfD I 2020: 1,651 milliarder GBP (19,15 milliarder NOK)

Direkte subsidier fra CfD: 1,425 NOK/kWh

I tillegg til de direkte subsidiene (fra CfD) påløper følgende kostnader, som i de fleste tilfelle ikke belastes produsenter av vindkraft, med i prinsippet burde belastes disse, og ikke vanlige strømkunder:

  1. Kostnader ism destabilisering av kraftnettet. Dette er utgifter som vanskelig kan beregnes.
    I UK tilsvarer disse kostnadene i størrelsesorden 20% av CfD-subsidiene.
  2. Oppgradering av kraftnettet (grunnet ny vindkraft).
    Dette er enda vanskeligere å beregne, men antas her i størrelsesorden 10% av CfD-subsidier.

Totalt innebærer dette at elektrisk kraft fra 6 kraftverk nevnt ovenfor i realiteten blir subsidiert med:

1,425 + 0,428 + 0,143 = 1,996 NOK/kWh.

Ifølge GWPF er disse subsidiene økende (frem til kontraktene går ut).

Direktøren i GWPF, Lord Lawson, sier det slik:

«Vi er midt inne i en økonomisk krise, og forbrukerne blir truffet av astronomiske kostnader for upålitelig vindenergi. Disse multi-milliard-subsidiene er ikke bare enmassiv overføring av rikdom fra de fattige til de rike, men er ødeleggende for økonomien i UK som et hele. Galskapen må stoppes».

Til orientering er norske Equinor operatør for Dudgeon.