VERDENS KLIMATILSTAND

Dette er en kort omtale av rapporten «State of the climate 2021», av professor (emeritus) Ole Humlum. Det ble sent til Stavanger Aftenblad som leserinnlegg, men ikke antatt.

*****************************

De fleste har sikkert registrert at FNs klimapanel (IPCC) i løpet av det siste halvåret har publisert nye rapporter fra 3 arbeidsgrupper (WG):

Vitenskapelig basis fra WG I i august

Påvirkninger, tilpasning og sårbarhet fra WG II i februar

Skadebegrensing for klimaendring fra WG III i april

En synteserapport skal publiseres i september i år.

Det har ikke manglet på skremmende referat fra rapportene:

«Ingen rom for tvil eller nøling» skriver nettstedet Natur og klima.

«Store utslippskutt er ikke nok til å sikre en levelig fremtid. FNs klimapanel mener store deler av planeten bør vernes» skriver Bergens Tidende.

«Det grønne skiftet må komme raskere og mer omfattende», sier professor i biologi Nils Chr. Stenseth ved Universitetet i Oslo.

FN-sjefen António Guterres er langt fra nådig når han uttaler at «Nesten halve menneskeheten er i faresonen – nå. Mange økosystemer er ved «the point of no return».

Dette er bare noen utdrag – det fins nærmest et uendelig antall lignende uttalelser i media, fra eksperter og ikke-eksperter, ikke minst fra representanter for de fleste klima- og miljøorganisasjonene. Ingen kan ha unngått å lese eller høre dette.

Få har hørt eller lest kritiske kommentarer til rapportene. Disse får, nesten konsekvent, ikke tilgang til media, hverken i aviser, TV eller radio. Likevel fins slike kritiske kommentarer, oftest fra personer med god saklig ballast om klima.

Den tidligere professoren og klimatologen ved Universitetet i Oslo, Ole Humlum, er en norsk klimaekspert som antakelig nesten ingen som leser dette, har hørt om. Hans nettsted (Climate4you) er ett av de beste, kanskje det aller beste som fins om klima. Det inneholder en enorm mengde data, som oppdateres regelmessig, med månedlige oppsummeringer siden mars 2009. 

Siden 2016 har Humlum hvert år gitt ut rapporten «State of the climate», en oppsummering av status for verdens klima. Den siste rapporten ble publisert av «The Global Warming Policy Foundation» i London i april 2022. Konklusjonene til Humlum burde bli kjent for en lang større leserkrets enn tilfellet er. Her er noen av dem:

I rapporten har Humlum studert i detalj utviklingen av temperaturendringene i atmosfæren og i havet, sammen med trender i innvirkningen på klimaet. Mye av dette viser ingen signifikante trender, og at dårlig forståtte naturlige sykler er involvert.

Mens rapporten finner at det skjer en mild oppvarming, er det ingen bevis for dramatiske endringer. Snødekket er stabilt, mengden sjøis er langsomt økende, og det er ingen endringer i stormaktiviteten.

Humlum uttaler spesielt at «For et år siden advarte jeg om det var en stor risiko for at datamodeller og umoden vitenskap gir grunnlag for ekstraordinære påstander. Empiriske observasjoner som jeg har gjennomgått, viser en meget mild oppvarming, og ingen bevis for en klimakrise».

Det er nesten utrolig at Norges kanskje fremste klimaekspert blir fullstendig ignorert i norske media, mens norske og utenlandske politikere siteres nærmest uhemmet.

********************

Her er Klimarealistenes kommentar til Humlum rapport:

https://www.klimarealistene.com/2022/04/30/rapporten-klimastatus-for-2021/

.. og her er Klimarealistenes kommentar til den siste rapporten fra WMO i 2022:

https://www.klimarealistene.com/2022/05/20/varslepp-for-klimaklovner/

 

REFERANSER

IPCC:

https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/

Energi og klima:

https://energiogklima.no/nyhet/ny-ipcc-rapport-ingen-rom-for-tvil-eller-noling/

Nils Stenseth:

https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2022/02/ippc-rapporten-–%C2%A0et-nytt-sokelys-pa-gjennomgripend.html

Ole Humlum:

https://www.thegwpf.org/publications/empirical-observations-show-no-sign-of-climate-crisis/

Sinnsvake energipriser for vind i UK:

https://wattsupwiththat.com/2022/04/19/roc-windfall-profits-hit-923-million-in-uk-december-2021/

The Economist om klima:

https://www.economist.com/science-and-technology/2022/04/09/the-latest-ipcc-report-argues-that-stabilising-the-climate-will-require-fast-action?utm_content=conversion.direct-response.non-subscriber.article_top&utm_campaign=a.22climatechange_content_5article_lapsed.2022-04-19&utm_medium=email-owned.np&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=4/19/2022&utm_id=1137371&sfmc_id=0033z00002ou4NwAAI

https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/03/26/have-economists-led-the-worlds-environmental-policies-astray?utm_content=conversion.direct-response.non-subscriber.article_middle&utm_campaign=a.22climatechange_content_5article_lapsed.2022-04-19&utm_medium=email-owned.np&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=4/19/2022&utm_id=1137371&sfmc_id=0033z00002ou4NwAAI

https://www.economist.com/britain/britains-energy-strategy-is-both-timid-and-unrealistic/21808702?utm_content=conversion.direct-response.non-subscriber.article_bottom&utm_campaign=a.22climatechange_content_5article_lapsed.2022-04-19&utm_medium=email-owned.np&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=4/19/2022&utm_id=1137371&sfmc_id=0033z00002ou4NwAAI