UTSMYKKING I JÅTTÅVÅGEN

Innlegget nedenfor er et forslag til fremtidig bruk av «det skjeve tårn» i Jåttåvågen. I tillegg er det et alternativ til den foreslåtte utbyggingen rundt Ullandhaug-tårnet som en del av feiringen av Stavangers 900-årsjubileum.

Innlegget ble publisert i RA Dagsavisen torsdag den 25.november 2021.

*************************

Oslo har nylig fått seg et knekt tårn, det nye Munch-museet. Langt fra alle liker utseendet. Det som er inne i tårnet, vil nok likevel falle i smak hos de fleste, Munchs kunst. At en vesentlig del av bygget ble betalt av den norske befolkning utenfor Oslo, selv om samlingen i sin helhet tilhører Oslo kommune, vil nok skattebetalerne komme over. Det er ikke første gang slikt skjer.

Stavanger har ikke noe knekt tårn, men et skjevt et, som står i Jåttåvågen Det har stått der siden plattformen for Troll-feltet ble bygd der. På mange måter er det et flott monument over den norske petroleumsvirksomheten. I dag er det en grå betongkonstruksjon som nok ikke alle synes om.  Det kan det gjøres noe med.

Kjell Pahr-Iversen er Stavangers mest kjente nålevende kunstner. Stiftelsen Kjell Pahr-Iversen la for noen år siden frem et forslag om å innrede et kunstmuseum i tårnet. På mange måter passer tårnet godt for dette formålet. Maleri i et kunstmuseum skal helst ikke utsettes for dagslys. Siden tårnet er uten vindu, er denne betingelsen allerede oppfylt. Det som trengs, er å legge inn etasjeskillere, trapper og passende lys. På toppen har det hele tiden vært en restaurant (kantine), som ved en oppgradering vil passe glimrende for et kunstmuseum.

På utsiden kan tårnet for eksempel utsmykkes med kopier av Pahr-Iversens kunst, og på den måten gjøre tårnet i Jåttåvågen til et lite kunstverk i seg selv.

Mange vil nok stille seg kritiske til at det offentlige (Stavanger kommune) skal finansiere et slikt prosjekt. En annen, og bedre, finansieringskilde er norske oljeselskap, i første rekke partnerne i Troll-feltet. Det bør ikke være en umulig oppgave å gjennomføre.

I tillegg til å bli en historisk markering av minnet om norsk olje- og gassproduksjon, og ikke minst en norsk ingeniørbragd, kan dette bli en ny severdighet i Stavanger.

En slik løsning vil også være en flott gave fra petroleumsindustrien til Stavanger når byen fyller 900 år i 2025.

Et foreløpig forslag til utvendig utsmykning av tårnet, med et utvalg malerier av Kjell Pahr-Iversen, er vist nedenfor.

pastedGraphic.png